Obywatelskie Fedrowanie Danych

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w naszą najnowszą inicjatywę – Obywatelskie Fedrowanie Danych. W tej chwili szukamy programistów/ek kodujących w Django, web-designerów/ek. Potem zadania dostanie każda zainteresowana osoba. Zostaw e-mail na dane.siecobywatelska.pl lub napisz na biuro@siecobywatelska.pl.

Budujemy mechanizm do automatycznego wysyłania wniosków o informację do dużej liczby podmiotów, automatycznego przyjmowania odpowiedzi, udostępnienia otrzymanych odpowiedzi do analizy pod wybranym kątem przez masowo angażowanych do tego zadania obywateli oraz upubliczniania zweryfikowanych odpowiedzi i zestawień uzyskanych danych.

Cele:
1) Szybka i zbiorowa analiza danych nieistniejących w żadnych repozytoriach i nieistniejących w formie możliwej do odczytu maszynowego. Do wykorzystywania w kampaniach rzeczniczych lub jako dowody w systemie stanowienia prawa.
2) Masowa edukacja obywatelska na temat tego, jakie informacje można uzyskać od władz i jak wyglądają ich odpowiedzi oraz korespondencja z nimi, a także jak sprawdzać wypowiedzi pojawiające się w debacie publicznej.obywatelskie_fedrowanie_danych_vxgb_gtq2

Dodatkowe oczekiwanie, jeśli możliwe do spełnienia:
Aplikacja uniwersalna, do przystosowania dla różnych akcji przez różne organizacje.

Opis szczegółowy aplikacji:

1. Baza instytucji z adresami i istotnymi danymi dodatkowymi – województwo, powiat, kod GUS – TERYT, typ gminy.
2. Zbiorcza wysyłka e-maili.
3. Odpowiadanie wprost do systemu tj. import odpowiedzi z przyporządkowaniem do sprawy (wniosku o informację skierowanego do danego podmiotu).
4. Możliwość rejestrowania się, a następnie analizowania danych (podgląd dostępny dla użytkownika niezarejestrowanego).
5. Ankieta, którą mają wypełnić osoby analizujące otrzymane odpowiedzi.

 • Tabelaryczne porównywanie odpowiedzi po kilku analizach.
 • Automatyczny wybór zestawu odpowiedzi przy zgodnych analizach.
 • Powiadomienie w przypadku rozbieżnych analiz.
 • Decydujące rozstrzygnięcie przez zespół projektu o prawidłowej odpowiedzi z blokadą dalszej analizy.

6. Podgląd korespondencji w formie ciągłego chatu (z ewentualnymi załącznikami).
7. System grywalizacji – możliwość zbierania punktów/kolekcjonowania odznak, itp.
8. Komponent mediów społecznościowych pozwalający zachęcić innych do działania lub podzielić się okryciem, np. tym, że jakaś instytucja ma ciekawe dane – w taki sposób, aby osoby związane z dzielącym się mogły bez trudu zapoznać się z nimi.
9. Zestawienie spraw, w których instytucje nie udostępniły informacji lub nie udzieliły odpowiedzi celem sporządzenia i wysłania skargi w formie tradycyjnej.

Przykłady do czego można wykorzystać aplikację:

1. PRZEPISYWANIE SKRÓCONYCH INFORMACJI i DOSTARCZANIE DANYCH LICZBOWYCH

W 2012 Sieć Obywatelska Watchdog Polska włączyła się w kampanię przeciw zmianom w ustawie o zgromadzeniach. Zmiany wprowadzano pod wpływem zamieszek przy okazji Dnia Niepodległości w Warszawie. Miały one zwiększać kontrolę i de facto nakładać duże obowiązki na organizatorów zgromadzeń. Celem zbierania danych było uzyskanie informacji możliwych do pokazania parlamentarzystom, o tym że zmiany które chcą wprowadzić dotkną także organizatorów zgromadzeń w małych miejscowościach. Przekaz miał uświadomić, że zmian prawa nie można dokonywać bez widzenia całości obszaru, którego będą one dotyczyły oraz że mogą one zamrozić i tak niewielką aktywność obywatelską.

Aby dowiedzieć się jak wglądają zgromadzenia w małych miejscowościach (duże często mają rejestr w formie możliwej do odczytu w BIPie), Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłała wniosek o informację do wybranych urzędów gmin o:

 • skany wszystkich wniosków zgłaszających zgromadzenie za lata 2010-2012
 • skany ewentualnych decyzji odmawiających zgłaszanie zgromadzenia za lata 2010-2012

Z otrzymanych odpowiedzi można było uzyskać głównie dane jakościowe:

 • jakie podmioty zgłaszają zgromadzenia (czy są to osoby indywidualne, związki zawodowe, kościoły, organizacje)
 • w jakiej sprawie są te zgromadzenia organizowane

oraz dane ilościowe

 • ile rocznie zgłasza się zgromadzeń (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach)

2. DOSTARCZANIE DANYCH LICZBOWYCH 

W 2012 roku zwiększyła się nieco aktywność obywatelska w zakresie wnioskowania o informację. Był to wynik błędów parlamentu przy nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (polegających na naruszeniu procedur stanowienia prawa) i dużego nagłośnienia medialnego. Częściowo zapewne także wynik aktywności Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i innych organizacji. Nie bez znaczenia jest, że firmy zbierające dane, nauczyły się korzystać z prawa do informacji, co szczególnie oburza urzędników. Lobbing urzędników był i jest na tyle skuteczny, że coraz więcej szanowanych osób zabierających głos w debacie publicznej powtarza sformułowanie o „nadużywaniu prawa do informacji” Ponieważ może to skutkować realnymi zmianami w prawie, Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłała do wszystkich urzędów gmin (2500) wniosek, który miał zweryfikować jaki jest faktyczny stan wnioskowania i zbadać jakie dane są w ogóle dostępne. Wyniki pokazały, że realny poziom wnioskowania jest bardzo niski – od kilku do kilkudziesięciu wniosków rocznie (poza największymi miastami i ekstremalnymi sytuacjami), a wzrost pomiędzy 2011 i 2012 roku jest znikomy.

Aby uzyskać te informacje, Sieć Obywatelka Watchdog Polska zadała następujące pytania:

 1. Ile wniosków o informację publiczną otrzymał urząd w 2011 roku
 2. Ile wniosków o informację publiczną otrzymał urząd w 2012 roku
 3. Udostępnienie ewidencji wniosków o informację publiczną za 2011 rok.

Jeżeli ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej, żądamy udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

        4. Udostępnienie ewidencji wniosków o informację publiczną za 2012 rok.
Jeżeli ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej, żądamy udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.Dane, które można uzyskać dzięki masowej analizie obywatelskiej to:

 • Ile wniosków wpłynęło w 2011 roku? LICZBA
 • Ile wniosków wpłynęło w 2012 roku? LICZBA
 • Czy załączona została ewidencja wniosków za 2011 rok? TAK/NIE
 • Czy załączona została ewidencja wniosków za 2012 rok? TAK/NIE
 • Kiedy wniosek został zrealizowany? FORMAT DATY
 • Czy urząd twierdzi, że żądanie dotyczy informacji przetworzonej? odhaczenie jeśli tak
 • Czy za przygotowanie informacji zażądano opłaty/sugerowano opłatę? odhaczenie jeśli tak
 • Czy napisano, że konieczne jest przedłużenie czasu potrzebnego na odpowiedź? odhaczenie jeśli tak
 • Czy w tej gminie wystąpiła sytuacja braku ewidencji, ale w zamian pojawiły się skany wniosków? odhaczenie jeśli tak
 • Czy w tej gminie wystąpiła sytuacja braku ewidencji, ale w zamian w odpowiedzi pojawił się opis złożonych wniosków? odhaczenie jeśli tak

Opis w języku angielskim

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *