Obliczanie kwoty bazowej: GUS, MAiC.

Wyliczanie wysokości funduszu sołeckiego. W uzupełnieniu do propozycji GUS, MAiC przedstawia rekomendację. Informujemy również o interpelacji poselskiej oraz wiadomościach z Urzędów Statystycznych.

5 lipca 2012 r. SLLGO zwróciło się do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC) z pytaniem dotyczącym wyliczania funduszu sołeckiego na rok 2013.

16 lipca 2012 r. MAiC udzieliło odpowiedzi na wniosek SLLGO. Odpowiedź dostępna jest tutaj.

mac_ftvm

 

Załączamy opinię Departamentu Badań Demograficznych GUS (pismo z dnia 27 czerwca 2012 r., BD-02-065/17/2012/AZ). Opinia stanowi odpowiedź na pismo Wójta Gminy Braniewo i dostępna jest tutaj.

maic___gus___sllgo___fs_5uxy

 

Propozycja GUS na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC)

Wg. cytowanej wyżej informacji, MAiC w dniu 16 lipca 2012 r. opublikowało w dziale wiadomości bieżących, znaną już propozycję GUS. W notatce czytamy, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rekomenduje uwzględnienie tego stanowiska przy wykonywaniu przepisów ustawy o funduszu sołeckim, a w szczególności art. 2 ust. 2, który obliguje wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do przekazania sołtysom informacji o wysokości środków funduszu do 31 lipca.

Notatka dostępna jest na stronie MAiC tutaj.

Zasadniczy problem dotyczący informacji przekazywanej przez GUS polega na tym, iż GUS proponuje, aby wyliczone w ten sposób wielkości [kwoty bazowej] uznać za tymczasowe do czasu opublikowania ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r. Prawo nie przewiduje jednak żadnej możliwości wstecznej korekty kwoty bazowej i wysokości funduszu sołeckiego. Wiele gmin, w oparciu o dane z gminnej ewidencji ludności wyliczyło już kwotę bazową i przekazało informacje o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa. Kwotę  bazową można – zgodnie z propozycją GUS i rekomendacją MAiC wyliczyć w oparciu o dane GUS z 31 grudnia 2010 roku – jednak nadal nie rozwiązuje to podnoszonej przez GUS i nieokreślonej prawem kwestii tymczasowości bądź korygowania podanych przez wójtów informacji o wysokości funduszu sołeckiego.

W związku z tym, iż w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa korekta wyliczonego funduszu sołeckiego, jest niemożliwa, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich kolejny raz zwróci uwagę Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, iż podawana przez GUS informacja wprowadza obywateli w błąd.

SLLGO złożyło do Prezesa Rady Ministrów skargę na działanie Prezesa GUS. Czekamy na informację w ww. sprawie.

Zaznaczamy, iż trudno określić jak w sytuacji kontroli funduszu sołeckiego postępować będą Regionalne Izby Obrachunkowe, ponieważ gminy obliczały kwoty bazowe w oparciu o często rozbieżne informacje uzyskiwane m.in. w urzędach wojewódzkich, urzędach statystycznych, GUS, MAiC.

Interpelacja poselska

11 lipca 2012 r. z interpelacją poselską nr 6645 w sprawie obliczenia wysokości funduszu sołeckiego w 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów zwrócił się poseł Tadeusz Tomaszewski. Średni czas oczekiwania na odpowiedź na interpelację poselską wynosi ok. jednego miesiąca. Informacja o złożonej interpelacji znajduje się tutaj.

Rzecznik GUS

W wywiadzie udzielonym dziennikowi Rzeczpospolita, opublikowanym w dniu 10 lipca 2012 r. rzecznik GUS Adam Satora, stwierdził iż dane dotyczące liczby ludności nie zostaną opublikowane do 26 lipca 2012 r., jak deklarował na początku bieżącego miesiąca. Artykuł GUS wyjaśnia, jak obliczać środki dla sołectw na 2013 r. dostępny jest tutaj.

Informacje z Urzędów Statystycznych

4 lipca 2012 r. Zarząd SLLGO skierował do Urzędów Statystycznych wnioski o udostępnienie następującej informacji publicznej: ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze każdej gminy w województwie, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. Treść odpowiedzi uzyskanych z Urzędów  Statystycznych zbieżna jest z informacją GUS. Dane o liczbie ludności gmin na 31 grudnia 2011 roku znane będą pod koniec 2012 r. Raz jeszcze podkreślamy iż w informacji GUS brakuje wyjaśnienia, co oznacza tymczasowość kwoty bazowej.

Odpowiedzi Urzędów Statystycznych na wniosek SLLGO z 4 lipca br. załączamy niżej:

Urząd Statystyczny w Białymstoku,

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,

Urząd Statystyczny w Gdańsku,

Urząd Statystyczny w Katowicach,

Urząd Statystyczny w Kielcach,

Urząd Statystyczny w Krakowie,

Urząd Statystyczny w Lublinie,

Urząd Statystyczny w Łodzi,

Urząd Statystyczny w Olsztynie,

Urząd Statystyczny w Opolu,

Urząd Statystyczny w Poznaniu,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie,

Urząd Statystyczny w Szczecinie,

Urząd Statystyczny w Warszawie,

Urząd Statystyczny w Wrocławiu,

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Artykuł ze strony Portalu Funduszy Sołeckich – www.funduszesoleckie.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *