O Szkole Inicjatyw Strażniczych

Na zdjęciu przy stole siedzą trzy osoby, dwie przodem, jedna tyłem. Wszystkiem mają na sobie czarne koszujki z napisem - watchyork - sprawdzam, jak działa władza
zdjęcie: Anna Barabasz

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców wsi i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają.

Cykl szkoleń proponowanych w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych dotyczy tematyki praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, a także wystąpień publicznych. Szkoła Inicjatyw Strażniczych trwa pół roku i do 2020 roku wszystkie szkolenia odbywały się stacjonarnie. W 2020 roku z powodu pandemii byliśmy zmuszeni przenieść SIS do internetu. W edycji realizowanej w 2021 r. zdecydowaliśmy się na formę hybrydową – planujemy 10 spotkań online, 3 zjazdy stacjonarne oraz monitoring w wybranym obszarze. Program Szkoły oparty jest na naszym doświadczeniu – kursy oraz szkolenia dedykowane działalności strażniczej realizujemy od 2006 r. W części planowania monitoringu bazujemy na wiedzy i doświadczeniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opracowanej w podręczniku Monitoring Praw Człowieka. 

Dla kogo?

Szkoła Inicjatyw Strażniczych przeznaczona jest dla osób, które działają lokalnie i interesują się tym, co dzieje się w ich gminie/mieście,  domagają się poszanowania prawa, są lokalnymi dziennikarzami. Zależy im na tym, aby pieniądze publiczne było wydawane przejrzyście i w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.Być może już prowadzą działania strażnicze, ale potrzebują usystematyzowania i pogłębienia wiedzy, poznania nowych narzędzi.czy sprawdzenia jak taka kontrola społeczna wychodzi innym osobom

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają. 

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu “Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony”. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *