NSA zajmie się utajnieniem kwoty umowy na Netto Arenę

9 stycznia 2018 złożyliśmy do Urzędu Miasta Szczecina wniosek, w którym prosimy o udostępnienie umowy ze sponsorem tytularnym Netto Areny. Umowę wraz z załącznikami otrzymaliśmy, jednak bez kluczowej informacji, na jaką kwotę opiewała. Minęło ponad pół roku, a my wciąż nie wiemy, czy umowa była dla miasta korzystna.

Azoty Arena – Arena Szczecin – Netto Arena

Obiekt widowiskowo-sportowy nosił wcześniej nazwę Azoty Arena. Po wygaśnięciu tej umowy miasto poszukiwało nowego sponsora tytularnego. Do czasu pojawienia się Netto sp. z o.o. obiekt nosił nazwę “Arena Szczecin”.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez władze Szczecina, zapowiedziano, że kwota z umowy nie zostanie upubliczniona. Jednocześnie w komunikatach prasowych miasto zapewniało, że pieniądze trafią do klubów sportowych oraz będą wsparciem dla rozwoju dzieci i młodzieży. Chcąc poznać szczegóły kontraktu, a zwłaszcza kwotę, wystąpiliśmy do Prezydenta Szczecina o udostępnienie skanu umowy zawartej z Netto sp. o.o. Skoro władze zapowiadają przeznaczenie kwoty umowy na określone cele, warto je z tego rozliczać, do tego jednak potrzebujemy danych.

Więcej:

Od odmowy udostępniania informacji do wyroku szczecińskiego sądu

Prezydent Szczecina odmówił udostępnienia informacji o kwocie, na jaką opiewała umowa, SKO w Szczecinie utrzymało w mocy decyzję odmowną, ale WSA w Szczecinie w wyroku z 3 lipca 2018 r. (II SA/Sz 498/18) ją uchyliło (Więcej: Jawność vs tajemnica przedsiębiorcy przed WSA w Szczecinie).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze złożyło skargę kasacyjną od wyroku. Jest to o tyle zaskakujące, że wyrok WSA w Szczecinie nie jest tak daleko idący, jak zdaje się przekonywać skarżący kasacyjnie. Orzeczenie koncentruje się na tym, że SKO nie mogło utrzymać w mocy odmowy Prezydenta Szczecina, posługując się tymi samymi argumentami co ratusz, zatem wydany wyrok nie zamyka SKO drogi do wydania kolejnej decyzji podtrzymującej odmowę Prezydenta. Sąd zauważył jedynie, że Kolegium nie dokonało ważenia wartości – interesów spółki i jawności życia publicznego.

Jest to dla nas kluczowe, ponieważ w interesie gminy, finansów publicznych oraz mieszkanek i mieszkańców jest, aby umowa sponsorska, dotycząca publicznego obiektu, opiewała na możliwie najwyższą kwotę. Dzięki temu więcej środków wpłynie do naszej wspólnej kasy. Temu zaś sprzyjać będzie jawność umowy – inne podmioty, zainteresowane pojawieniem się w nazwie hali, będą mogły zaoferować wyższe kwoty.

W jubileusz 17-lecia ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej złożyliśmy w WSA w Szczecinie odpowiedź na skargę kasacyjną SKO w Szczecinie.

Wnieśliśmy o oddalenie tej skargi jako nieznajdującej usprawiedliwionych podstaw. Wskazaliśmy, że wiele z argumentów SKO w Szczecinie jest co najmniej przedwczesnych. WSA w Szczecinie nie przesądził jeszcze, że wykorzystanie przez Prezydenta Szczecina przesłanki ochrony tajemnicy przedsiębiorcy jest nieprawidłowe, gdyż zatrzymał się na wytknięciu wad wydanej decyzji ostatecznej.

Z uwagi na to, że SKO w Szczecinie nie zażądało przeprowadzenia rozprawy, wyrok NSA możemy poznać w pierwszej połowie 2019 r.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *