Niezależność lokalnych mediów

Dziękujemy za zgłoszenia mediów lokalnych przesłane za pośrednictwem ankiety.

Do dziś otrzymaliśmy prawie 400 ankiet, dotyczących ponad 260 tytułów. Zgłoszone przez Was media mają bardzo różny charakter – to portale, fanpejdże, stacje radiowe czy telewizyjne, gazety papierowe. Nie zamykamy formularza, więc zgłoszenia mogą dalej spływać. Przystępujemy jednak do dalszych działań, związanych ze zgłoszonymi uwagami.

Dyskusja ujawniła, jak wiele wątpliwości towarzyszy sformułowaniu „media niezależne”. Zgłaszane wątpliwości, skargi i uwagi prowadzą nas do podzielenia problemów i wizji niezależności na kryteria ważne dla określenia niezależności. Przy każdym z tych kryteriów pojawia się sporo pytań, o których będziemy chcieli porozmawiać z praktykami i medioznawcami:

  1. Brak związków z lokalną władzą.
  2. Kontrolowanie władzy. Jakie powinny być treści prezentowane przez gazetę?
  3. Finansowanie.
  4. Kim może być właściciel, a kim być nie powinien?
  5. Kim mogą być dziennikarze piszący w gazecie, kim być nie mogą?
  6. Czyje głosy są prezentowane w gazecie?

Na początku lutego planujemy dyskusję o niezależności mediów ze specjalistami.

Trzecia zgłaszana sprawa to sposób prezentacji danych. Proponowaliście, by pokazać, gdzie są redakcje, gdzie właściciele, a w inny sposób zaprezentować zasięgi. Tym będziemy się zajmować później. Najpierw musimy przedyskutować kryteria niezależności, potem zweryfikować otrzymane dane, a dopiero potem nanosić dane na mapę. Będziemy zapewne szukać pomocy w wizualizowaniu danych.

O kolejnych etapach naszej pracy będziemy Was informować.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. Maria Moczydlak

    RPO nie robi nic – jestem notorycznie zastraszana przez wójtów, burmistrzów, starostów itd. Prasa lokalna jest szargana – a propagandowo-indoktrynacyjne wydawnictwa samorządowe – stanowią nieuczciwą konkurencję. To skandal na miarę UE. Policja nie jest bez skaz a nawet nadużywają propagandy w internecie.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *