Wszystkie nasze działania służą wzmacnianiu obywatelskiego głosu, a przez to zmienianiu kultury politycznej w Polsce.

  • Gromadzimy przydatną wiedzę na naszych portalach.
  • Czasem nie wychodzimy z Sejmu.
  • Bywa, że zajmujemy się wyłącznie analizowaniem danych, pisaniem raportów i prezentowaniem tematu w mediach.
  • Uczymy o prawach, uczymy jak monitorować, jak dotrzeć do wiedzy i danych w określonym obszarze, jak pisać opracowania i rekomendacje.