Nagrody w Sejmie RP i Senacie RP, obie izby nie chcą podać informacji

W maju 2020 r. w mediach pojawiła się informacja o nagrodach przyznawanych w Senacie. Marszałkowi Grodzkiemu zarzucano, że sowicie wynagradza współpracowników, gdy wokół panuje pandemia. Wysłaliśmy wówczas wnioski o informacje do Kancelarii Sejmu i Senatu, pytając o przyznane nagrody – Nagrody w Senacie RP, nagrody w Sejmie RP.

Chcieliśmy poznać łączną wysokość nagród w poszczególnych latach – od 2015 do 2020, a także pozyskać imienną listę nagrodzonych wraz z kwotami i uzasadnieniem przyznania nagrody. Sejm RP w pierwszej odpowiedzi przekazał ogóle informacje na temat nagród, nie odpowiadając na pytanie, kto dostał taki dodatek i w jakiej wysokości:

Od początku IX kadencji nagrody uznaniowe przyznano:

 1. 376 pracownikom Kancelarii Sejmu w 2019 r., średnio ok. 2 992, 11 zł,
 2. 171 pracownikom Kancelarii Sejmu w 2020 r., średnio ok. 3 239, 87 zł.

Kancelaria Sejmu zatrudnia ok. 1200 osób.

Należy również podkreślić, że ok. 2/3 wypłat nagród miało miejsce w 2019 r. Uwzględniało więc szczególne zaangażowanie pracowników na przestrzeni całego 2019 r., a tym samym – pracę również w VIII kadencji Sejmu.

Ponadto, w okresie od 1 stycznia do 27 maja 2020 r. średniomiesięczna wysokość wypłaty z tytułu nagrody dla urzędników w Kancelarii Sejmu w przeliczeniu na osobę uprawnioną wyniosła 802,06 zł.

Nagrody otrzymali urzędnicy zatrudnieni w następujących biurach:

 • Biuro Administracyjne – 10 osób,
 • Biuro Analiz Sejmowych – 4 osoby,
 • Biuro Finansowe – 8 osób,
 • Biuro Komisji Sejmowych – 13 osób,
 • Biuro Komunikacji Społecznej – 1 osoba,
 • Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych – 6 osób,
 • Biblioteka Sejmowa – 3 osoby,
 • Biuro Spraw Międzynarodowych – 1 osoba,
 • Centrum Informacyjne Sejmu – 1 osoba,
 • Gabinet Marszałka Sejmu – 4 osoby,
 • Ośrodek Informatyki – 1 osoba,
 • Sekretariat Posiedzeń Sejmu – 2 osoby,
 • Wydawnictwo Sejmowe – 3 osoby.

W pozostałym zakresie Kancelaria Sejmu ustosunkuje się do wniosku z dnia 21 lipca br. w ustawowym terminie.

W uzupełnieniu Sejm RP przesłał m .in. następujące informacje:

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń z wszystkimi ich składnikami w Kancelarii Sejmu, stanu etatowego i wypłaconych nagród prezentowała się w poszczególnych latach w sposób następujący:

RokKwota brutto wynagrodzeń wg sprawozdania Rb-70Przeciętne zatrudnienie (etaty)Średnia wysokość nagrody
2015119 133 554,2911892 360,05
2016123 954 267,3511913 100,34
2017132 563 346,1911933 767,90
2018132 295 134,9011333 322,45
2019122 588 964,3010963 178,22
202074 898 422,771092480 (I-VI 2020)
Senat

Kancelaria Senatu przesłała jedynie zbiorcze informacje o nagrodach:

 • W 2015 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości 3.071.683,98 zł.
 • W 2016 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 1.404.461,45 zł.
 • W 2017 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 1.241.487,39 zł.
 • W 2018 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 1.459.807,75 zł.
 • W 2019 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 3.699.214,22 zł.
 • W 2020 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 153.066,61 zł.

Jednak na podstawie przesłanych danych nie można ustalić najwyższej i najniższej nagrody w poszczególnych latach, ponieważ podano nazwy stanowiska bez podania liczby zatrudnionych osób – wyliczono jedynie średnią. Oczywiście można dokonać pomnożenia średniej, aby otrzymać szacunkową liczbę pracowników, jednak wniosek był precyzyjny – wnosiliśmy o podanie imion i nazwisk nagrodzonych pracowników wraz z uzasadnieniem nagrody, a otrzymaliśmy ogólne zestawienie. Nie pozwala to w żaden sposób na ocenę zasadności przyznania tych nagród.

2021 r., gdzie jesteśmy?

Kluczowe dla oceny wypłacanych nagród i premii ma wnioskowana przez nas informacja o tym, komu (z imienia i nazwiska), ile i za co wypłacono dodatkowego wynagrodzenia. Jednakże w tym wypadku obie Izby postąpiły identycznie. Odmówiły udostępnienia tych informacji i wydały decyzje odmowne.

W obu sprawach złożyliśmy skargi do sądu administracyjnego (sprawa przeciwko Senatowi RP – II SA/Wa 2069/20; sprawa przeciwko Sejmowi RP II SA/Wa 2122/20). Czekamy teraz na wyznaczenie posiedzenia i wyrok. Naszym zdaniem tylko pełna informacja o wypłacanych nagrodach i premiach pozwala na kontrolę tych wydatków. Dodatkowo informacje o samych kwotach też nie pozwalają na ocenę, pozwala na nią dopiero połączenie z uzasadnieniem, dlaczego przyznano i wypłacono te dodatkowe wynagrodzenie.

Senat RP już z wyrokiem

Nim Kancelaria Senatu wydała decyzję odmowną, zaskarżyliśmy jej bezczynność, ponieważ nie odniosła się do wszystkich naszych pytań. Wyrokiem z 1 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że doszło do bezczynności w dniu złożenia skargi. Szkoda, że do realizacji wniosku o informację przez obie kancelarie konieczne jest złożenie skargi. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, co nie jest budujące, ale osobę, która nie korzysta z prawa do informacji na co dzień, takie działania zniechęcają do zadawania pytań. Może o to władzy chodzi?

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *