Miejska spółka nie respektuje prawomocnego wyroku

Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie (MPEC) nie chce udostępnić informacji na temat zawartych przez siebie umów, mimo że stanowią informację publiczną.

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie

Wszystko zaczęło się od wniosku złożonego 22 marca 2016 roku (Czy jawny rejestr umów stwarza zagrożenie terrorystyczne). Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna (FRO) poprosiło o udostępnienie zestawienia umów cywilnoprawnych zawartych przez MPEC od 1 stycznia 2014 roku do dnia złożenia wniosku. Spółka uznała, że jest to informacja publiczna przetworzona i odmówiła jej udostępnienia, tę decyzję z kolei Stowarzyszenie zaskarżyło do sądu. Na szczególną uwagę zasługuje odpowiedź spółki na skargę, w której m.in. czytamy:

Z uwagi na strategiczne znaczenie dla miasta Olsztyna, informacje Spółki mogą zostać wykorzystane niekoniecznie w celach społecznych. Konkurencja oraz rynek kapitałowy także bacznie obserwuje działania takich podmiotów jak MPEC, możliwe jest że takie informacje mogłyby być wykorzystane także przez służby obcych państw, czy też dla celów terrorystycznych.

Na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym argument o możliwości wykorzystania rejestru umów olsztyńskiej spółki przez obcy wywiad nie zrobił wrażenia i uchylił decyzję o nieudostępnieniu rejestru. Sąd argumentował, że Stowarzyszenie, prosząc o zestawienie umów, wnioskowało o dane, które spółka już posiada, więc nie możemy w tym przypadku mówić o informacji przetworzonej, tylko prostej. Prosta, techniczna transkrypcja danych nie jest przetworzeniem informacji.

Mimo takiego rozstrzygnięcia sądu MPEC 17 maja 2017 roku po raz kolejny odmówiło udostępnienia żądanej informacji. Podtrzymało stanowisko, iż Stowarzyszenie wnioskuje o informację przetworzoną, skoro musi być ona przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy. A że FRO nie wykazało, że uzyskanie tych danych jest szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego, spółka nie musi ich udostępniać.

Stowarzyszenie nie złożyło broni i wysłało do spółki komunalnej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *