Łódź bardziej transparentna niż Kancelaria Prezydenta i MSZ

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, została skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Od razu pojawiły się pytania, czy nadal może sprawować mandat prezydenta, zwłaszcza że kandydowała w kolejnych wyborach, a wojewoda łódzki zaczął mówić o konieczności zarządzania komisarycznego miastem.

Hanna Zdanowska, zdjęcie: Platforma Obywatelska RP, licencja CC 2.0.

Urząd Miasta Łodzi zamówił u prof. Mariusza Jabłońskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego opinię prawną na temat sytuacji prezydent, zgodnie z którą Hanna Zdanowska może piastować urząd prezydenta miasta pomimo prawomocnego skazania wyrokiem karnym w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego. Chcąc zapoznać się z treścią opinii, zawnioskowaliśmy o nią w trybie dostępu do informacji publicznej. Spodziewaliśmy się sporu sądowego, ponieważ nie był to nasz pierwszy wniosek o tego typu dokumenty. Kancelaria Prezydenta przez kilka lat zwlekała z udostępnieniem ekspertyz w sprawie OFE, dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego skłonił urzędników do ujawnienia tych dokumentów. W dalszym ciągu trwa natomiast nasza sprawa o ujawnienie ekspertyz, które Kancelaria Prezydenta Dudy zamówiła w 2016 r. w związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pytaliśmy też MSZ o ekspertyzy, na które powoływał się minister Waszczykowski, mówiąc o niezgodnym z prawem wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Ich też nie zobaczyliśmy.

Łódź udostępnia

Tym razem jednak było inaczej. Ekspertyza w sprawie dopuszczalności piastowania urzędu prezydenta miasta przez Hannę Zdanowską została nam udostępniona w odpowiedzi na wniosek. Udostępniono nam również skan umowy, zawartej na sporządzenie opinii prawnej.

Profesor Mariusz Jabłoński zaznaczył w swojej ekspertyzie, że pomiędzy przepisami Kodeksu wyborczego (które zakazują startu w wyborach osobom prawomocnie skazanym w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności) oraz przepisami ustawy o pracownikach samorządowych (zgodnie z którymi pracownikiem samorządowym, a więc m.in. prezydentem miasta, nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego, niezależnie od wymierzonej kary) istnieje rozbieżność, którą powinien wyeliminować prawodawca (co jest zresztą sygnalizowane nie od dzisiaj). Dalej wskazał, że w obliczu tej niezgodności, to organy stosujące prawo muszą w praktyce jakoś tę niezgodność rozwiązać, korzystając z innych reguł wykładni, nie poprzestając na językowym brzmieniu przepisów. I tak, Mariusz Jabłoński doszedł do przekonania, że niedopuszczalna jest wykładnia, zgodnie z którą Hanna Zdanowska nie mogłaby pełnić urzędu prezydenta miasta, gdyż w istocie prowadziłoby do zniweczenia konstytucyjnego prawa, jakim jest prawo wyborcze (w tym przypadku bierne prawo wyborcze, czyli prawo do bycia wybieranym).

My też mamy ekspertyzy – mówi wojewoda

W międzyczasie pojawiła się informacja o kolejnych ekspertyzach w tej sprawie, tym razem zamówionych przez wojewodę łódzkiego, które jasno określają, iż osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może być pracownikiem samorządowym. Wojewoda zapowiedział w związku z tym, że po zaprzysiężeniu Hanny Zdanowskiej na prezydenta Łodzi rozpocznie procedurę usuwania jej ze stanowiska. O te ekspertyzy również zawnioskowaliśmy, skoro miasto i urząd wojewódzki dysponują sprzecznymi ze sobą ekspertyzami, warto, by wszystkie ujrzały światło dziennie.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Tami

  Suweren 70% głosów mówi że może być prezydentem 🙂

 2. ciekawy

  O.. to bardzo ciekawe.
  Ciekawe też jest czy wojewoda małopolski ekspertyzy zamawiał
  gdy ponad rok pełnienie przez prawomocnie skazaną, burmistrzową Rabki tolerował.
  wynik wyborów od wykonania obowiązku dopiero go uwolnił).
  Jego prawo, widocznie INNE jest od prawa partyjnego kolegi z Łodzi.
  Może więc jakieś ekspertyzy wojewoda malopolski ma i na żądanie DA.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *