Lasy są nasze!

pxhere.com

Obywatele i obywatelki coraz częściej angażują się w ochronę przyrody, a w szczególności lasów. Przybywa lokalnych inicjatyw sprzeciwiających się zbyt intensywnej gospodarce leśnej w lasach publicznych. W Fundacja Lasy i Obywatele prowadzimy ewidencję takich obywatelskich oddolnych inicjatyw leśnych. Odnotowaliśmy ich już ponad 300, a ogromną większość z nich zapoczątkowano w ostatnich dwóch latach. Mapę lokalnych inicjatyw można obejrzeć TUTAJ.

Samorządy to potencjalnie silny sojusznik lokalnych społeczności zaniepokojonych stanem lasów. Lasy publiczne pokrywają ponad 25% powierzchni kraju i znajdują się na obszarze prawie każdej gminy. Władze samorządowe dysponują narzędziami, które dają pewien wpływ na sposób zarządzania lasami na terenie gminy. Przede wszystkim mogą wchodzić z nadleśnictwami w dialog o roli lasów i o tym, jak sposób prowadzenie gospodarki leśnej wpływa na mieszkańców i mieszkanki gminy oraz wnioskować o zmiany sposobu gospodarowania. Raz na dziesięć lat gminy mogą zgłaszać uwagi i wnioski podczas tworzenia przez Lasy Państwowe głównych dokumentów określających zarządzanie lasem – Planów Urządzenia Lasu. Dodatkowo są też odpowiedzialne za tworzenie na swoim terenie tak zwanych małych form ochrony przyrody (pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych) oraz opiniują obejmowanie lasów statusem lasów ochronnych. Wreszcie, mogą brać aktywny udział w tworzeniu form ochrony lasów w ramach systemu certyfikacji drewna Forest Stewardship Council.

Czy gminy są świadome tego, że mogą używać tych narzędzi, by wpływać na los lasów? Jak to robią? Chcemy to sprawdzić, a Wy możecie nam w tym pomóc!

Wysłaliśmy zapytanie do gmin pytając o ich udział i wpływ na zarządzanie lasami publicznymi. Między innymi pytaliśmy o udział w konsultacjach społecznych Planu Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe, o udział w procesie ustanawiania lasów ważnych dla lokalnych społeczności pod względem kulturowym, a także o ustanawianie małych form ochrony przyrody. Gmin w naszym kraju jest 2477 – tyle odpowiedzi musimy zweryfikować. Dlatego prosimy Was o wsparcie. 

Jak możecie nam pomóc w sprawdzeniu odpowiedzi?

To bardzo proste! Startujemy właśnie z kampanią na portalu SprawdzamyJakJest.pl, gdzie będziemy Was prosić o sprawdzenie odpowiedzi, które przesłały gminy. Całość odpowiedzi posłuży temu, byśmy mogli wspólnie odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu samorządy dbają o lasy na swoim terenie i co mogłyby robić lepiej.

>> DOŁĄCZ DO KAMPANII <<


*Fundacja Lasy i Obywatele, która jest autorem kampanii, wzmacnia obywatelskie oddolne inicjatywy leśne, które angażują się w ochronę lasów przed zbyt intensywną eksploatacja gospodarczą. Tworzy narzędzia dla aktywistek i aktywistów leśnych, sieciuje i bada oddolny ruch leśny. Więcej o Fundacji na stronie lasyiobywatele.pl

Lasy i Obywatele - logo

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.