Kto kandydował na stanowisko rzecznika stołecznego ratusza?

Warszawski magistrat odmówił udostępnienia listy kandydatek i kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Marketingu Urzędu m.st. Warszawy. Nie dowiemy się, kogo w konkursie pokonał Kamil Dąbrowa.

Zdjęcie: Fred Romero, flickr.com,CC BY 2.0

Dziennikarze portalu Gazeta.pl zwrócili się w styczniu tego roku do Urzędu m. st. Warszawy z prośbą o udostępnienie dokumentów związanych z rekrutacją na stanowisko rzecznika stołecznego ratusza (zob. więcej: Ratusz ukrywa, kto konkurował z Kamilem Dąbrową, każe czekać dwa miesiące).

Ratusz przesłał dokumenty, jednak zakryto w nich nazwiska kontrkandydatów Kamila Dąbrowy, który wygrał kunkurs.

My również postanowiliśmy zapytać urząd o konkurs i 31 stycznia 2019 r. skierowaliśmy do warszawskiego magistratu wniosek o następującej treści:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. arkusz (arkusze) ocen kandydatek i kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Marketingu Miasta (chodzi o konkurs, którego wyniki ogłoszono 24 grudnia 2018 r.);
  2. lista osób, które wzięły udział w ww. naborze, obejmująca między innymi imię i nazwisko kandydatki lub kandydata;
  3. lista kandydatek i kandydatów w każdym z etapów konkursu, obejmująca między innymi imię i nazwisko kandydatki lub kandydata oraz liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, poprzez wysłanie ich na adres: biurosowp@siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

– członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

1 marca otrzymaliśmy decyzję o odmowie udostępnienia informacji dotyczącej nazwisk kandydatów startujących w konkursie.

 

Prezydent Warszawy odmówił udostępnienia listy osób, które wzięły udział w naborze na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Marketingu Urzędu m.st. Warszawy. W decyzji powołano się na ochronę prywatności osób niepełniących funkcji publicznych. Podano też argument, że art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych nie wspomina o konieczności podawania do publicznej wiadomości danych kandydatów.

Złożymy odwołanie od wskazanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Wskażemy w nim, że choć przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie nakazują publikacji informacji o kandydatach, nie oznacza to, że nie należy ich udostępniać na wniosek. Bez poznania personaliów kandydatów niemożliwe jest sprawowanie społecznej kontroli nad działalnością władz publicznych w zakresie zatrudniania. Będziemy starali się przekonać, że ochrona danych osobowych nie jest przeszkodą w przekazaniu informacji związanych z publicznym konkursem i osobami, które do niego stanęły.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. Grażyna Sobczak

    Mam małą uwagę do odwołania, kandydaci ubiegali się o zatrudnienie na stanowisku, którego objęcie oznacza sprawowanie funkcji publicznej, liczyli się z możliwością jej objęcia i związanej z tym publikacji danych osobowych.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *