Koalicja Otwartego Rządu na 100 dni rządu

19 lutego 2016 roku członkowie Koalicji na rzecz Otwartego Rządu wysłali list do Pani premier Beaty Szydło, z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach – przez rząd PO-PSL – dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19.

Niedługo minie 100 dni od chwili powołania gabinetu Premier Beaty Szydło” – konstatują członkowie Koalicji, a „nie pojawiły się dotychczas żadne oficjalne dane na temat tego, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach dokumentów” (…) czy też będą one poddane weryfikacji i należy oczekiwać nowych planów o charakterze strategicznym”.

Treść listu:

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

Celem Koalicji na rzecz Otwartego Rządu powołanej w 2012 r., w której skład wchodzi obecnie 15 organizacji pozarządowych jest promowanie zasad otwartego rządzenia oraz monitorowanie, czy i jak polski rząd te zasady realizuje.

Zarówno organizacje członkowskie w ramach działań własnych jak i wspólnych – koalicyjnych przedstawiają postulaty dotyczące : (1) prawa dostępu do informacji publicznej, (2) otwierania danych i zasobów publicznych, (3) odpowiedzialnej polityki antykorupcyjnej oraz (4) włączania obywateli w procesy decyzyjne. Monitorujemy także rozwiązania wprowadzane przez rząd w tych obszarach.

Odniesienia do głoszonych przez nas postulatów wpisane zostały do Strategii Sprawne Państwo 2020 (SSP 2020) – dokumentu strategicznego przyjętego w 2013 r. przez rząd koalicji PO-PSL. Plany działań dotyczące prewencji i ścigania korupcji zostały natomiast ujęte w długo przygotowywanym dokumencie Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji w latach 2014-19.

Jako Koalicja ogłosiliśmy w grudniu 2013 r. raport Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartych Rządów, w którym przedstawiliśmy naszą ocenę stanu prawnego i instytucjonalnego oraz działania polskiego rządu w czterech wymienionych powyżej obszarach. Poddaliśmy je krytycznej analizie zarówno z perspektywy strategii rządowej Sprawne Państwo 2020 jak i z punktu widzenia standardów wypracowanych w ramach międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów (Open Government Partnership), w którym chcielibyśmy także widzieć w przyszłości Polskę.

Z kolei w październiku 2015 r. opublikowaliśmy raport i ranking Obywatelska kontrola otwartości rządu, pokazujący w jakim stopniu ministerstwa i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów realizują zasady dostępu do informacji publicznej, otwartości na udział obywateli w procesach decyzyjnych tj. konsultacje rządowych projektów ustaw) oraz przeciwdziałania ryzyku korupcji. Na zorganizowanej z tej okazji konferencji gościła obecna minister edukacji, pani Anna Zalewska. Zadeklarowała wówczas wolę realizacji zasad otwartego rządzenia, w sytuacji gdyby Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę.

Niedługo minie 100 dni od chwili powołania gabinetu, na czele którego stoi Pani Premier. Nie pojawiły się jednak dotychczas żadne oficjalne informacje na temat tego, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach dokumentów, tj. Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19, czy też będą one poddane weryfikacji i należy oczekiwać nowych planów o charakterze strategicznym w interesujących nas obszarach.

Dlatego zwracamy się z pytaniem o obecny stan realizacji oraz przyszłość obydwu wspomnianych dokumentów. Jeśli natomiast kierowany przez Panią Premier gabinet ma inne plany dotyczące polityki w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej, otwierania danych i zasobów publicznych, odpowiedzialnej polityki antykorupcyjnej oraz włączania obywateli w procesy decyzyjne, to będziemy zobowiązani za przekazanie nam i opinii publicznej informacji na ten temat.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Koalicji

Grzegorz Makowski
dyrektor
Programu Odpowiedzialne Państwo
Fundacji im. Stefana Batorego

Członkowie Koalicji podpisujący się pod listem:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Fundacja e-Państwo
Fundacja Komunikacji Społecznej
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Fundacja Frank Bold
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Fundacja Panoptykon
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl
Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Linuxa PLUG
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchodg Polska

7496803264_7da527ec42_z
foto: opensource.com, licencja: CC BY-SA 2.0

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *