Jesteśmy po pierwszym spotkaniu lokalnym podsumowującym wyniki monitoringu sportu – tym razem w Zakrzówku!

7 maja na zaproszenie Magdaleny Ciołek z Fundacji Akademia Współpracy pojechaliśmy do Zakrzówka (woj. lubelskie) – do jednej z kilkunastu gmin, w których został przeprowadzony Obywatelski Monitoring Sportu. Wspólnie z Lokalną Strażniczką zaprosiliśmy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędu gminy na spotkanie dotyczące sportu w ich gminie.

W pierwszej części spotkania rozmawialiśmy o przebiegu monitoringu – czego dotyczył, jakie były sposoby zbierania danych, jakie trudności i sukcesy. Magdalena Ciołek przedstawiła wnioski, które opisała również w swoim raporcie. Lokalna Strażniczka zauważyła przede wszystkim, że organizacje funkcjonujące na terenie gminy nie wiedzą, jakie mają możliwości działania, skąd mogą uzyskać wsparcie. To przekłada się na ograniczoną ofertę sportową gminy – wniosek o dofinansowywanie przez gminę składa od lat tylko jeden klub sportowy i tylko on prowadzi bezpłatne zajęcia dla mieszkańców. Co więcej oferta klubu dotyczy jedynie dwóch dyscyplin sportu. Uczestniczka monitoringu zaproponowała zorganizowanie spotkania przedstawicieli urzędu gminy i organizacji pozarządowych. Byłaby to okazja do porozmawiania o poszerzeniu oferty sportowej gminy, która powinna być przygotowana w oparciu o badanie dotyczące sportowych potrzeb i zainteresowań mieszkańców. Przedstawicielka gminy obecna na spotkaniu potwierdziła gotowość urzędu do uczestniczenia w takiej debacie. Opowiedziała również, jak wygląda zarządzanie sportem w małym urzędzie, gdzie pojedynczy urzędnicy zajmują się wieloma kwestiami. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że konieczne jest podejmowania działań zarówno ze strony urzędu, jak i organizacji pozarządowych, aby zachęcić ludzi do uprawiania sportu. Jednak te działania, aby były efektywne, muszą odpowiadać na potrzeby ich odbiorców.

Omówienie wyników monitoringu stało się punktem wyjścia do dyskusji o sposobach zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców i mieszkanek. Uczestnicy stwierdzili, że mieszkańcy potrzebują impulsu, żeby zacząć działać, ponieważ ich aktywność na różnych polach, w tym także jeśli chodzi o sport, jest znikoma. Tym bardziej potrzebne jest zbadanie, jakie zajęcia byłyby najbardziej interesujące dla lokalnej społeczności. Wspólnie doszliśmy również do wniosku, że należy ustalić, w jakich kategoriach pojmowany będzie sukces sportowy – czy sukcesem jest zajęcie wysokiego miejsca na zawodach przez jednego lub kilku zawodników czy raczej udział w zajęciach kilkunastu czy kilkudziesięciu osób z gminy. Takie jasne wyznaczenie celu ułatwiłoby wyznaczenie sposobu realizacji podejmowanych działań.

Po tej zgodnej dyskusji czas zacząć działać. Będziemy czekać na sygnały, co udało się zrobić w Zakrzówku.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *