Jawność sprzyja nauce – inny punkt widzenia

19 marca 2015 roku odbyły się wybory na stanowisko Prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN). W tym dniu – z pewnym dyskomfortem – zdecydowaliśmy się opublikować dokumenty otrzymane od Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Szybko wywołaliśmy reakcję drugiej strony sporu i to nas cieszy. Dziś możemy Wam ją przedstawić.

Zdjęcie: Adam Fagen  licencja: CC BY-NC-SA 2.0 link:https://www.flickr.com/photos/afagen/4146419725
Zdjęcie: Adam Fagen
licencja: CC BY-NC-SA 2.0
link:https://www.flickr.com/photos/afagen/4146419725

 

Dokumenty publikowaliśmy z pewnym ociąganiem, mieliśmy je już od kilku dni. Były rozsyłane przez autorów dosyć szeroko, my jednak czekaliśmy na dodatkowe informacje z PAN. Zmieniliśmy zdanie, gdy w prasie ukazywały się wywiady obu stron sporu. Uznaliśmy, że oprócz opinii prasowych, obywatelki i obywatele mają prawo poznać dokumentację źródłową w takiej postaci, w jakiej ją posiadaliśmy. W naszym tekście przedstawiliśmy skrót najważniejszych kwestii w niej zawartych.

Już tego samego dnia otrzymaliśmy od prof. dr hab. Ryszarda Domańskiego dokumenty, z prośbą o ich opublikowanie, aby stało się zadość głoszonemu przez nas hasłu: jawność sprzyja nauce. Jest to ogląd tej samej rzeczywistości, tyle że z drugiej strony. Dokumenty oczywiście publikujemy i cieszymy się, że do nas dotarły.

Wciąż czekamy na odpowiedź na nasz wniosek, wysłany do Prezesa PAN. Chodzi o dokumentację z prac Rady Kuratorów oceniającej w lutym br. działalność Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. To pozwoliłoby zestawić opinie stron z dokumentami wytwarzanymi przez instytucję, w której pracują.

Co do zasady nie dążymy jednak do tego, aby strona naszej organizacji – www.siecobywatelska.pl – stała się miejscem dyskusji o stanie polskiej nauki. Zresztą ta dyskusja przecież się toczy. Tyle tylko, że obywatelki i obywatele nie mają zbyt wielu możliwości zabrania głosu. A przecież to ich prawo – oceniać, co w nauce się dzieje i mieć własne zdanie. Dlatego publikujemy otrzymywane dokumenty (na razie z wyłączeniem jednego, dotyczy on sporu pracowniczego i nie jesteśmy pewni, czy zaangażowana weń osoba prywatna wyraża zgodę na ujawnianie jej tożsamości).

Celem naszych publikacji nie jest stawanie po którejkolwiek stronie. Walor ujawniania dokumentów polega właśnie na tym, że nie musimy w ogóle wypowiadać się na temat ich zawartości, zostawiając ocenę każdemu i każdej z Was.

Dokumentacja zawiera:

– mail, który otrzymaliśmy 19 marca 2015 roku od prof. dr hab. Ryszarda Domańskiego

uwagi przesłane jeszcze w styczniu – przed spotkaniem Rady Kuratorów oceniającej działalność INE PAN – przedstawiające ocenę sprawozdania przygotowanego przez nowego dyrektora Instytutu oraz pismo przewodnie do nich.

pismo do Ministra – z 19 stycznia 2015 roku – przedstawiające pola konfliktu.

Z dokumentów tych wynika, że na początek warto zapytać Prezesa PAN o audyt zewnętrzny prowadzony w INE PAN oraz program naprawczy, który powstał w 2013 roku.

Załączniki:

1. Wniosek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o informację publiczną do Prezesa PAN

2. Wniosek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o rejestr umów za lata 2010-2014 do Dyrektora INE PAN

***

Dziś otrzymaliśmy jeszcze dokumentację dotyczącą spraw pracowniczych. Świadczy ona o głębokim konflikcie wewnątrz INE PAN. Na razie nie jesteśmy w stanie w kompetentny sposób naświetlić kontekstu, więc te dokumenty odkładamy na później.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *