Jawność komitetów wyborczych

AKTUALIZACJA 10.01.2024

Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Dziuby przesłał odpowiedź kilka dni po ustawowym terminie, Komitet Wyborczy Nowa Lewica przedłużył termin realizacji wniosku, co nie dziwi, bo odpowiedź jest bardzo obszerna. Obie odpowiedzi publikujemy poniżej.

21 września 2023 r. wysłaliśmy do 50 komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w wyborach parlamentarnych. Na wniosek zareagowało piętnaście.

Nasze doświadczenia z wnioskami o informację publiczną wysyłanymi do komitetów wyborczych nie są dobre. Zwykle nie reagują na wnioski bądź obiecują odpowiedź, która nigdy nie nadchodzi. Są oczywiście chlubne wyjątki i tak było również tym razem.

O co zapytaliśmy?

Przy okazji każdych wyborów interesują nas wydatki komitetów wyborczych i umowy przez nich zawarte – dlatego zawnioskowaliśmy o rejestr umów i wydatków od dnia rejestracji listy przez PKW do dnia realizacji wniosku. Prosiliśmy również o podanie danych kontaktowych do osoby, która umożliwi z kolei kontakt z kandydatami.

Treść wniosku:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie:

1.informacji w zakresie wydatków poniesionych przez komitet wyborczy od dnia jego rejestracji przez PKW na dzień złożenia niniejszego wniosku poprzez wskazanie:

a) jeżeli w związku z wydatkiem została zawarta umowa (pisemna, elektroniczna), wnosimy o udostępnienie następujących danych: numer umowy, data jej zawarcia, oznaczenie stron umowy, przedmiot umowy, wartość przedmiotu umowy (za całość usługi),

b) jeżeli wydatek komitetu nie jest związany z podpisaniem umowy, wnosimy o udostępnienie następujących danych: data poniesienia wydatku, na czyją rzecz został poniesiony, wartość wydatku.

2.informacji na temat tego, z kim i w jaki sposób kontaktować się, by uzyskać bezpośredni kontakt do kandydata komitetu w poszczególnych okręgach wyborczych – wnosimy o udostępnienie danych kontaktowych do takich osób (e-mail i/lub numer telefonu).

Kto odpowiedział na wniosek?

Pełną odpowiedź na wniosek otrzymaliśmy od 11 komitetów. Część z nich miała proste zadanie, ponieważ zadeklarowali jedynie, że nie zawarli żadnych umów i nie ponieśli żadnych wydatków lub ich zestawienia zawierały jedynie kilka pozycji. Były jednak komitety, które przesłały rejestry umów i wydatków – jak KW Polska jest jedna czy wyciągi z kont bankowych, jak KWW Zygmunta Frankiewicza. Poniżej przedstawiamy przesłane przez komitety odpowiedzi:

 1. KWW Ruch Dobrobytu i Pokoju (odpowiedź).
 2. KWW Europejska Lewica (odpowiedź).
 3. KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (odpowiedź).
 4. KWW Zygmunt Frankiewicz – pakt senacki (pismo przewodnie, wyciąg z konta).
 5. KW Polska jest Jedna (pismo przewodnie, rejestr faktur, rejestr umów).
 6. KWW Pakt senacki dla Obywateli (pismo przewodnie, załącznik do odpowiedzi).
 7. KW R.Roguskiego (pismo przewodnie, rejestr faktur).
 8. KW Wadim Tyszkiewicz – pakt senacki (odpowiedź).
 9. KWW Mariusza Kazimierza Wójtowicza (odpowiedź).
 10. KWW Krzysztofa Lechowskiego (odpowiedź).
 11. KWW Lowa Lewica – do tego komitetu wniosek wysłaliśmy później, 18 października (przedłużono termin realizacji wniosku)

KW Polska 2050 odpowiedział częściowo na wniosek  (odpowiedź).

Zareagowały, ale nie odpowiedziały

Cztery komitety zareagowały na nasz wniosek, nie przekazały jednak odpowiedzi. Prawo i Sprawiedliwość (pismo) oraz Bezpartyjni Samorządowcy (pismo) stoją na stanowisku, że nie są podmiotem zobowiązanym, Koalicja Obywatelska obiecuje przesłać dane w późniejszym terminie (nie wskazuje, w jakim), ponieważ teraz nie da rady (pismo), a KW Mirosława Piaseckiego twierdzi, że wszystkie wnioskowane informacje znajdą się na jego stronie, ale nie wskazuje adresu, a my nie jesteśmy w stanie jej znaleźć (pismo).

Będziemy informować o dalszych losach naszych wniosków do komitetów wyborczych.

Nie zareagowały

Komitety, które nie zareagowały na nasz wniosek o informację:

 1. Koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Komitet Wyborczy Antypartia
 3. Komitet Wyborczy Normalny Kraj
 4. Komitet Wyborczy Nowa Demokracja – tak
 5. Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
 6. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Piratów
 7. Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski
 8. Komitet Wyborczy Ślonzoki razem
 9. Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni
 10. Komitet Wyborczy Wolnościowcy
 11. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Dziuba – pakt senacki
 12. Komitet Wyborczy Wyborców Beata Mnich
 13. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Antysystemowy
 14. Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Męczykowskiego
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Jana Marii Jackowskiego
 16. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Markowskiego
 17. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Zająca
 18. Komitet Wyborczy Wyborców kandydat Ziem Górskich
 19. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kwiatkowski – pakt senacki
 20. Komitet wyborczy wyborców Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego pakt senacki
 21. Komitet wyborczy wyborców Lidia Staroń – zawsze po stronie ludzi
 22. Komitet wyborczy wyborców Marcina Nowaka
 23. Komitet wyborczy wyborców Mirosława Augustyniaka kandydata na senatora Rzeczpospolitej Polskiej
 24. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
 25. Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Lewica
 26. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Kandydat Dawid Borowiak
 27. Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski Lasecki
 28. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie
 29. Komitet Wyborczy Wyborców profesora Krzysztofa Gutkowskiego
 30. Komitet Wyborczy Wyborców Tak dla Senatu RP Jan Kuriata
 31. Komitet Wyborczy Wyborców Wielkopolska Inicjatywa Senacka
 32. Komitet Wyborczy Wyborców Zamojszczyzny
 33. Komitet Wyborczy Zjednoczeni
 34. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
 35. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *