Jak Konin nie dostał pieniędzy z Polskiego Ładu

Rynek w Koninie, zdjęcie: pl:Wikipedysta:mr.jedi-FPW , CC BY-SA 3.0

Polski Ład od samego początku stanowił nadzieję dla samorządów. Pandemia, inflacja i wojna w Ukrainie spowodowały, że samorządy liczyły na dodatkowe środki, dzięki którym będą mogły przeprowadzić ważne dla gmin i miast inwestycje. Wraz z tymi nadziejami pojawiły się także zarzuty, iż środki zostaną chętniej rozdysponowane samorządom „zaprzyjaźnionym” z rządem.

W październiku rozdzielono kolejną pulę dotacji – i tym razem pojawiły się zarówno słowa uznania, jak i krytyki. Nie inaczej było w Koninie. Miasto już trzykrotnie składało wniosek o sfinansowanie remontu mostu na tzw. Trasie Warszawskiej – ważnego obiektu na trasie przejazdu przez Konin od strony Warszawy. Stan mostu nie pozwala na pełne użytkowanie od kilku lat. Pas drogowy mostu jest zwężony od ponad dwóch lat, by go nie przeciążać.

Zbigniew Hoffmann – poseł PiS z okręgu konińskiego – na pytanie o nieprzyznanie Koninowi 72 mln zł na remont mostu – odpowiedział, iż liczy, że „przyjdzie moment na refleksję” ze strony urzędników piszących wnioski i wyraził nadzieję, że podejmą kolejną próbę pozyskania tych środków. Hoffmann jest członkiem Komisji do spraw wsparcia Polskiego Ładu. Jej zadaniem jest „ocenianie” składanych wniosków i rekomendowanie tych, które warto zrealizować. Na podstawie tych rekomendacji Premier RP decyduje o przyznaniu środków na wskazane projekty.

Jako mieszkaniec Konina chciałem sprawdzić, jak wygląda ocena wniosku dokonana przez wspomnianą Komisję. Dlatego wysłałem wniosek o informację:

Powołując się na art. 61 Konstytucji RP, uprzejmie proszę o udostępnienie wszystkich dokumentów dotyczących oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków nadesłanych przez Miasto Konin w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wraz z załącznikami.

Wydaje się ważne, aby móc poznać przesłanki i kryteria, jakimi kierowano się przy podziale środków i wyborze projektów, które zostaną zrealizowane. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, odpowiadając na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej, stwierdziła, że:

Ostateczną listę inwestycji objętych dofinansowaniem z Programu zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Podział środków dokonywany jest z uwzględnieniem wysokości środków przewidzianych dla poszczególnych edycji Programu.

Przepisy uchwały nie przewidują trybu pisemnego uzasadniania sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków, zatem nie ma możliwości przedstawienia pisemnego uzasadnienia udzielonych przez Komisję rekomendacji poszczególnym wnioskodawcom. Jednocześnie należy wskazać, że przepisy uchwały nie zawierają również zobowiązania, że dofinansowaniem z Programu zostaną objęte wszystkie prawidłowo złożone wnioski spełniające wymogi formalne.

(cała odpowiedź KPRM na wniosek)

Okazuje się, że jedynym kryterium, o którym w ogóle się wspomina, jest wysokość środków przewidzianych dla danej edycji. Sęk w tym, że według tej odpowiedzi nie ma ani jednego dokumentu, który pokazywałby, co decydowało o wyborze danego projektu. Choć po każdym ogłoszeniu wyników zapewnia się, iż nie kierowano się względami politycznymi, nie ma żadnych dowodów na bezstronność Komisji. W jej skład wchodzą przedstawiciele ministerstw oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a Przewodniczącym Komisji jest  Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w MSWiA i Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Nic więc dziwnego, że oskarżenia o polityczny rozdział środków w Polskim Ładzie pojawiają się regularnie od momentu jego powstania. Niemniej jednak przedstawiciele rządu, którzy pracują przy Programie, niewiele robią, by tę tezę podważyć. Można odnieść wrażenie, że raczej robią wszystko, by zarzuty były jak najbardziej zasadne.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. logik przedszkolny

    Tak to autor, dzięki temu że uprzejmie raczył skorzystać ze swojego prawa do informacji, dowiedział się, że kasa publiczna w RP po “uznawaniu” waadzy jest przyznawana i nawet żadnej dokumentacji owego “uznawania”, NIE MA.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *