Ile zarabia Prezes NBP?

22 stycznia 2019 roku Narodowy Bank Polski odpowiedział na nasze pytania dotyczące wynagrodzenia Zarządu i przyznawanych nagród.

23 listopada 2018 r. wysłaliśmy do NBP dwa wnioski o informację publiczną:

I. Wnosimy o udostępnienie:

  1. łącznego wynagrodzenia wypłaconego Prezesowi NBP w poszczególnych miesiącach 2017 i 2018 r.,
  2. łącznego wynagrodzenia wypłaconego każdemu członkowi Zarządu NBP w miesiącach 2017 i 2018 r.

II. Wnosimy o udostępnienie:

  1. informacji o łącznie wypłaconych nagrodach w poszczególnych latach: 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018,
  2. informacji o nagrodach wypłaconych w roku 2018 każdemu pracownikowi poprzez podanie imienia, nazwiska, kwoty oraz uzasadnienia przyznania nagrody,
  3. rejestru umów zwartych w roku 2018, który zawiera min. kwotę, przedmiot umowy, podmiot, z którym zawarto umowę, datę zawarcia umowy.

NBP początkowo przedłużył termin realizacji wniosku i odpowiedź na oba wnioski otrzymaliśmy 22 stycznia 2019 r. Jeśli chodzi o wynagrodzenie Zarządu, otrzymaliśmy jedynie informacje na temat średniego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych latach, nie zaś informacje dotyczące wszystkich miesięcy:

Cała odpowiedź na wniosek.

Jeśli chodzi o nagrody w NBP, dostaliśmy jedynie odpowiedź na pierwsze pytanie, co do pozostałych, bank wydał decyzję odmowną (decyzja).

 

Cała odpowiedź na wniosek.

W związku z tym, że obie odpowiedzi nie realizują naszych wniosków o informację publiczną, zaskarżymy je do sądu administracyjnego.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *