Do trzech razy sztuka – sąd znowu zajmuje się wnioskiem do PGNiG

Skarb Państwa jest większościowym akcjonariuszem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Posiada 71,88 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGNiG SA. – czytamy na oficjalnej stronie spółki. Czy większościowe udziały Skarbu Państwa oznaczają, że możemy sprawdzić, jak PGNiG wydaje nasze pieniądze? Nie.

Historia naszego wniosku Do PGNiG

12 kwietnia 2017 roku wysłaliśmy do spółki wniosek o informację publiczną:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej wnosimy o udostępnienie następujących informacji:

 1. składu kolejnych zarządów spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
  od 2014 roku do dnia dzisiejszego,
 2. wykształcenia obecnych członków zarządu spółki PGNiG Technologie
  Spółka Akcyjna wraz z podaniem lat, w których konkretne kierunki studiów
  lub kursów były rozpoczynane i kończone,
 3. sprawozdań finansowych spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna za
  lata 2013-2016,
 4. sprawozdań zarządu z działalności spółki PGNiG Technologie Spółka
  Akcyjna za lata 2013-2016,
 5. ocen dokonywanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdań
  zarządu z działalności spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna za lata
  2014-2016 oraz sprawozdań finansowych za lata 2014-2016 oraz składanych
  walnemu zgromadzeniu corocznie pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny
  za lata 2014-2016,
 6. notatek ze spotkań Rady Nadzorczej spółki PGNiG Technologie Spółka
  Akcyjna w latach 2014-2016,
 7. planów finansowych spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
  tworzonych na lata 2014-2017,
 8. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych w spółce
  PGNiG Technologie Spółka Akcyjna w latach 2013-2016.

Dopiero po wysłaniu skargi na bezczynność w lipcu 2017 roku spółka odpowiedziała, że to, o co pytamy, nie jest informacją publiczną.

Sąd w grudniu 2017 roku tylko częściowo uwzględnił naszą skargę, nakazując realizację wniosku w zakresie punktów – 5,7 i 8 w zakresie wyników kontroli zewnętrznych prowadzonych w PGNiG. Po wyroku spółka wezwała nas do podpisania wniosku, zrobiła to, bo chciała wydać decyzję odmowną. Odmówiła odpowiedzi na pytania 5 i 7, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o wyniki kontroli, o które pytaliśmy w ósmym punkcie naszego wniosku, spółka odpowiedziała, że ich nie posiada.

Zaskarżyliśmy tę decyzję i 30 października 2018 roku odbyła się kolejna rozprawa. WSA w Warszawie przychylił się do naszej skargi:

Z uzasadnienia skarżonej decyzji nie wynika, że informacje, których domaga się Stowarzyszenie, zawierają dane techniczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca  podjął niezbędne działania w celi zachowania ich poufności.

Ta argumentacja nie przekonała jednak spółki, która po wyroku ponownie odmówiła udostępnienia wnioskowanych informacji, a my ponownie zaskarżyliśmy jej decyzję.  

12.08.2019 r. WSA rozpatrzył naszą skargę i ponownie uchylił decyzję odmowną spółki, po raz trzeci wypowiadając się w sprawie naszego wniosku do PGNiG i zasądzając zwrot kosztów postępowania. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

EDIT: załączamy odpis wyroku.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *