NastępnyPoprzedni

Grafiki „Jawność sprzyja” dedykowane

Pakiet plików graficznych w formatach rastrowych i wektorowych. Dedykowane oznacza, że dodana jest informacja komu sprzyja jawność: Jawność sprzyja dziennikarzom, Jawność sprzyja pacjentom, Jawność sprzyja urzędnikom, Jawność sprzyja NGOsom, Jawność sprzyja przedsiębiorcom, Jawność sprzyja rodzicom.

Autorką grafiki jest Anita Wasik.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze