Czy komitet Gwiazdowskiego zagra fair play?

Po naszych pytaniach o wydatki Wiosny Biedronia ujawnił się niespodziewany obrońca tej partii. „Odczepcie się od Biedronia! I finansowania jego konwencji” – napisał na Twitterze Robert Gwiazdowski. Jego komitet nie udzielił odpowiedzi na wniosek o finanse, więc złożyliśmy skargę na bezczynność.

„Odczepcie się od Biedronia”

Kiedy opisaliśmy nasze zmagania o jawność wpływów i wydatków z Wiosną Biedronia, Robert Gwiazdowski zasugerował, żebyśmy nie niepokoili lidera Wiosny takimi pytaniami.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak na wniosek o ujawnienie wydatków zareaguje jego komitet wyborczy. Czy udostępni informacje, ale – parafrazując Jarosława Gowina – nie będzie się cieszył z tego faktu, czy też zasugeruje, żebyśmy się i od niego odczepili?

Wniosek do Fair Play

16 kwietnia 2019 r. wysłaliśmy do KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski następujący wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następującej informacji publicznej, dotyczącej wydatków poniesionych przez komitet wyborczy wyborców:

  1. Wyciągów i historii rachunków bankowych komitetu od początku istnienia komitetu do dnia złożenia wniosku   – zawierających informacje o wpływach na rachunki bankowe komitetu oraz wydatkach, dokonanych z rachunku bankowego.
  2. Informacji o wszystkich wydatkach komitetu od początku istnienia komitetu do dnia wykonania wniosku poprzez podanie daty wydatku, kwoty, przedmiotu i na rzecz jakiego podmiotu został wykonany.

Wysłaliśmy plik elektroniczny (w formacie PDF), opatrzony podpisami elektronicznymi na adres e-mail widniejący na stronie internetowej KWW (https://polskafairplay.org/kww/).

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego 14 maja 2019 r. wezwaliśmy do niezwłocznego wykonania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a 22 maja 2019 r. skierowaliśmy skargę na bezczynność KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski.

W 2016 r. pomagaliśmy w podobnej sprawie przeciwko komitetowi wyborczemu Nowoczesnej

We wrześniu 2015 r. Fundacja OPOR zwróciła się do KW Nowoczesna Ryszarda Petru z wnioskiem o udostępnienie:

  • wyciągów z konta bankowego komitetu;
  • umów zawartych przez komitet;
  • upoważnień do prowadzenia agitacji wyborczej wydanych przez komitet;
  • uchwał komitetu;
  • wpłat na komitet.

Z uwagi na to, że nie otrzymała odpowiedzi, złożono skargę na bezczynność komitetu. Na etapie postępowania przed WSA w Warszawie, Sieć Watchdog przystąpiła jako organizacja społeczna.

Co ważne, WSA w Warszawie skargę uwzględnił i jasno wskazał, że komitet wyborczy jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej.

Warszawski sąd uznał, że dane, o które wystąpiła Fudnacha OPOR są informacją publiczną:

(…) komitet wyborczy jest podmiotem wykonującym zadania publiczne. Istotą jego działalności jest bowiem działanie skierowane na rzecz sprawowania władzy publicznej przez kandydatów zgłoszonych i popieranych przez dany komitet wyborczy. Komitet wyborczy podejmuje działania w sferze publicznej, co przesądza o tym, że jest to podmiot obowiązany, na gruncie art. 4 ust. 1 i ust. 3 u.d.i.p., do udostępnienia informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu.

Więcej: Jawność komitetów wyborczych. Nowoczesna wcale nie tak nowocześnie

Czekamy na to, aż WSA w Warszawie zajmie się sprawą

Mamy nadzieję, że zaskarżony komitet po tym, jak otrzymał skargę, odpowie na złożony przez nas wniosek, a skargę przekaże do WSA w Warszawie. Czyli czekamy na ruch fair play ze strony skarżonego komitetu.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *