Co wynika z wyroku WSA w sprawie jawności wyborów do KRS

Jak pisaliśmy w artykule Sąd za jawnością list poparcia kandydatów do KRS, WSA w Warszawie uchylił decyzje Szefa Kancelarii Sejmu RP dotyczące odmowy udostępnienia informacji o kandydatach do Krajowej Rady Sądownictwa.

Teraz mamy pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 lipca 2018 r., II SA/Wa 520/18, w którym czytamy:

Zdaniem Sądu, przepis art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie jest przepisem, który odmiennie reguluje tryb i zasady dostępu do zgłoszeń kandydatów na członków KRS.

Jak Sąd już wcześniej wskazał, przepisy ustawy o KRS wymieniają dwa podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków KRS, a mianowicie 2000 obywateli lub 25 sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku. Z powyższego wynika, że ustawodawca w sposób jaskrawy uprzywilejował sędziów przy zgłoszeniach kandydatów. Niewątpliwym źródłem takiego uprzywilejowania jest pełniona przez sędziów funkcja publiczna, a zatem ma ona związek z pełnieniem tej funkcji. Stąd też ograniczenie prawa do informacji z powołaniem się na przepis art. 5 ust. 2 udip w stosunku do zgłoszeń dokonywanych przez sędziów nie znajduje żadnego uzasadnienia, z wyłączeniem nr PESEL, bowiem informacja ta nie ma żadnego związku z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych.

Z inną sytuacją mamy natomiast do czynienia przy zgłoszeniach kandydatów dokonywanych przez 2000 obywateli. Tutaj może wchodzić ochrona prywatności poszczególnych osób fizycznych. (…) wydaje się, że ograniczenie prawa do prywatności w tym zakresie winno ustąpić na rzecz wartości, jaką jest jawność życia publicznego. Osoby fizyczne, które zdecydowały się na udział w procesie wyłaniania członków Krajowej Rady Sądownictwa, powinny liczyć się z utratą anonimowości.

Pełna treść wyroku.

Sąd odniósł się do podstawowych argumentów Szefa Kancelarii Sejmu RP i stwierdzi, że jawność ma pierwszeństwo w tym wypadku.

Wyrok nie jest prawomocny, może zostać złożona skarga kasacyjna. Jeżeli tak się stanie, to prawomocny wyrok przed Naczelnym Sądem Administracyjnym może zapaść dopiero za około 2 lata. Zatem jeszcze długo możemy czekać na informacje o tym, jak wyglądały wybory do KRS.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. lewacki wykop

    bardzo dobra robota

    1. Prawacki kop.

      Dobra.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *