Co się stało z wnioskiem do Nowoczesnej?

W lutym tego roku wnioskowaliśmy do Nowoczesnej o udostępnienie informacji związanych z finansowaniem i zarządzaniem partią. Po cząstkowej odpowiedzi czekaliśmy ponad trzy miesiące na zapowiedzianą drugą część informacji. Partia stwierdziła jednak w lipcu, że żadnego wniosku nie otrzymała.

12 lutego 2018 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek o udostępnienie następujących informacji:

  • Wyciągów z rachunków bankowych partii z okresu od 1 września 2017 do 12 lutego 2018 r.
  • Skanów uchwał zarządu partii z okresu od 1 września 2017 do 12 lutego 2018 r.

Stowarzyszenie wniosło o przesłanie wnioskowanych informacji na wskazany adres e-mail. W odpowiedzi Dyrektor Biura Krajowego udzielił częściowej odpowiedzi, udostępniając uchwały zarządu partii. W kwestii wyciągów z rachunków bankowych zapowiedział udostępnienie ich w terminie 3 miesięcy, uzasadniając to koniecznością zanonimizowania danych oraz trwającymi wówczas pracami nad sprawozdaniem finansowym za rok 2017 i przygotowaniem do badania przez biegłego rewidenta. Choć to odległy termin, a ustawa o dostępnie do informacji przewiduje maksymalnie dwumiesięczny czas przedłużenia odpowiedzi, cierpliwie czekaliśmy na zapowiedziane wyciągi. Niestety po trzech miesiącach nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

W związku z niedotrzymaniem terminu 21 czerwca złożyliśmy skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odpowiedź partii na skargę mocno nas zaskoczyła. Wynikało z niej, że nasza skarga jest pierwszym pismem otrzymanym przez nich w sprawie. Kto w takim razie wysłał nam skany uchwał oraz prośbę o przedłużenie terminu?

Przewodnicząca Nowoczesnej wskazuje w odpowiedzi na skargę, że nie można mówić o bezczynności w sytuacji, w której nie upłynął 14-dniowy termin. W związku z tym wnosi o odrzucenie skargi. Jednocześnie ze względu na to, że partia deklaruje poszanowanie dla zasad jawności, przekazane zostają nam informacje dotyczące kwot subwencji otrzymanych w 2017 roku oraz wydatków z nich pokrytych, a także wyciągi bankowe.

Na nasz pierwotny wniosek partia udzieliła częściowej odpowiedzi. Dlaczego twierdzi zatem, że pisma nie otrzymała? Nie rozstrzygając, czy to zwykłe zaniedbanie czy świadoma strategia partii, trudno ukryć rozczarowanie. Nowoczesna zawsze akcentowała swoje poparcie dla wartości takich jak: “otwartość, przejrzystość, współpraca z organizacjami pozarządowymi” i zaledwie dwa lata temu stawialiśmy ją jako wzór dla innych, jeśli chodzi o transparentność.

“Popierając co do zasady wszelkie działania na rzecz przejrzystości życia publicznego w Polsce” Nowoczesna potrzebowała 8 miesięcy, by przekazać nam dane dotyczące funkcjonowania partii. Strach pomyśleć, ile czasu by zajęła podobna operacja, gdyby byli wobec tych działań sceptyczni.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *