Lata aktywności

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji dążących do zwiększania jawność sferze publicznej w Polsce.

Chcemy, aby obywatelki i obywatele wiedzieli, że mają prawo pytać władzę o ważne dla nich sprawy, żeby korzystali z tego prawa i żeby otrzymywali odpowiedzi. Chcemy także, aby dobrze poinformowani obywatele zabierali głos we wspólnych sprawach i aby mieli wpływ na decyzje i polityki, które ich dotyczą. Na rzecz takiej wizji społeczeństwa działamy.

Nie działamy sami. Zależy nam na tym, aby w zmienianie stosunków władza-obywatele angażowali się także ci ostatni. My pomagamy egzekwować prawo i sami monitorujemy jego realizację oraz chronimy standardy przejrzystości i rozliczalności władzy, jednak uważamy, że bez zaangażowanych obywateli zmiana się nie uda.

Zmieniajcie razem z nami, dla siebie!