Uczestniczki i uczestnicy szkoleń

Już około 3000 osób wzięło udział w naszych szkoleniach propagujących prawo do informacji oraz ideę kontroli obywatelskiej, a także przedstawiających narzędzia wpływania na władzę (m. in. fundusz sołecki) i możliwość korzystania z orzecznictwa sądów (saos.org.pl) .
[intergeo id=”AMwADN”][/intergeo]