na stronie:
Dokumentacja

Spotkanie w sprawie rejestru umów – 9 listopada 2023 roku

Spotkanie odbywało się w trybie hybrydowym, w związku z czym trudno nam odnotować wszystkie osoby uczestniczące. W dyskusji udział wzięli : Paweł Szewczyk, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Grzegorz P. Kubalski, Związek Powiatów Polskich przedstawicielki Ministerstwa Finansów  dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, radczyni prawna Krzysztof Izdebski, Open Spending…

Dokumentacja

Polska odwraca się na wschód. Tajność ponad wszystko

29 maja 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu specjalnej państwowej komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich, jednocześnie kierując ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że ustawa wejdzie bez przeszkód w życie, a Trybunał jej się przyjrzy. Nie ma to jednak żadnego znaczenia – przecież TK dawno już przestał być…

Dokumentacja

Czy politycy przyłączą się do “Paktu dla jawności”?

25 października, wspólnie z innymi organizacjami społecznymi, spotkaliśmy się z przedstawicielami klubów i kół partyjnych, by porozmawiać o zmianach w ustawie o dostępie do informacji publicznej i jawności jako elemencie państwa prawa. Celem spotkania było ustalenie planu współpracy i pozyskanie polityków “dla sprawy”. I to nam się udało! Ale przed nami jeszcze sporo pracy. Razem…

Dokumentacja

Sądowa ochrona prawa do informacji – podsumowanie seminarium na Uniwersytecie Wrocławskim

Sądowa ochrona prawa do informacji – podsumowanie seminarium na Uniwersytecie Wrocławskim Czy prawo człowieka do informacji jest odpowiednio chronione? Jeśli nie, to z jakiego powodu i jak powinny wyglądać przepisy gwarantujące ścieżkę tej ochrony? Czy receptą na pojawiające się problemy może być oddanie spraw związanych z dostępem do informacji w ręce sądów powszechnych? A może…

Dokumentacja

Wysoki standard przejrzystości w Szwajcarii – dostęp do kalendarza funkcjonariusza państwowego

Access Info Europe, organizacja która nieformalnie pełni rolę europejskiego lidera w zakresie prawa do informacji, przygotowała opinię przyjaciela sądu w sprawie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przeciwko Polsce zawisłej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawa dotyczy dostępu do kalendarzy prezesów Trybunału Konstytucyjnego – Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego, za okres od 1 stycznia do 6 lipca…

Dokumentacja

Rosja: Przygotowane paragrafy uruchomione

Zarząd Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Rosji i UE właśnie wydał oświadczenie na temat kolejnej fali represji, która dotyka obrońców i obrończynie praw człowieka. Jako organizacja członkowska Forum, przyłączamy się i solidaryzujemy z prześladowanymi. W ostatnich dniach rosyjskie społeczeństwo obywatelskie dotyka nowa fala represji ze strony władz. Coraz częściej stosuje się je nie tylko wobec niezależnych organizacji…

Dokumentacja

Centralny rejestr umów w Sejmie – pomóż, by się udało!

Wiecie, że na co dzień krytycznie oceniamy podejście rożnych władz do jawności. 28 września, podczas live’a „Czy w Polsce jest co świętować w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji?” podzieliliśmy się z Wami przekonaniem, że jest już na tyle źle, iż nie można liczyć na istniejące procedury dostępu i ochronę prawa do informacji. Zaprosiliśmy Was wtedy…

Dokumentacja

Co okaże się tajemnicą dyplomatyczną?

Historia z tajemnicą dyplomatyczną, którą właśnie wprowadzono po 10 latach prób, jest dla nas cennym doświadczeniem. Wcześniej dwukrotnie starano się przeforsować to rozwiązanie – w 2011r. (tzw. poprawka Rockiego) i w 2014 r. (projekt zmian w ustawie zaproponowany przez MSZ). Za każdym razem definicja tajemnicy była tak sformułowana, by można było za nią uznać dowolną…

Dokumentacja

Co władza chce ukryć?

24 lutego 2021 roku gruchnęła informacja o tym, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – sędzia Małgorzata Manowska – złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie minęły dwa miesiące 2021 roku, a to już czwarty sygnał o próbie ograniczenia jawności. Co się dzieje?! Niewątpliwie…

Dokumentacja

Podwójny zamach na jawność

Ograniczenie dostępu do informacji o działaniach prokuratury i polityce zagranicznej W trakcie najbliższego posiedzenia (24 i 25 lutego 2021) Sejm zajmie się dwoma pomysłami na ograniczenia w dostępie do informacji publicznych. Jeden kryje się w ustawie o służbie zagranicznej, która właśnie wróciła z negatywną opinią z Senatu. Wprowadzane w tej ustawie (art. 7 pkt 12)…

Dokumentacja

Tajemnica dyplomatyczna – nowe i groźne ograniczenie jawności

Próby ograniczania dostępu do dokumentów dotyczących polskiej polityki międzynarodowej znane są nam od lat. Można powiedzieć, że zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011 roku, które właśnie taką wrzutkę zawierały, stały się dla nas najważniejszym doświadczeniem formacyjnym. Pokazały nam one, jak politycy ogrywają obywateli, zasłaniając się ochroną dobra wspólnego. W 2014 roku podjęto…

Dokumentacja

Protestujemy przeciw ustawowej bezkarności władzy

W Sejmie procedowana jest nowelizacja (Druk 539) głównej ustawy antycovidowej (z 2 marca 2020 roku). Na nowelizację patrzymy z perspektywy końca sierpnia 2020 roku. Wiemy już, jakie decyzje podejmowano w czasie pierwszej fali zachorowań. Teraz ustawowo ma być zniesiona wszelka za nie odpowiedzialność. Np. za niezorganizowanie wyborów 10 maja 2020 roku, za organizowanie wyborów korespondencyjnych…

Dokumentacja

Czy wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów na Prezydenta RP?

Minister Aktywów Państwowych właśnie wydał rozporządzenie [tylko w PDF] w sprawie warunków przekazania spisów wyborców przez gminy. Zgodnie z ustawą, która dotyczy wyborów na Prezydenta w 2020 roku i stanowi podstawę prawną do przekazania spisów wyborców, która dziś (i dopiero dziś) weszła w życie, przekazanie spisów musi odbyć się do dziś (art 4). Przekazanie spisów…

Dokumentacja

List do Marszałka Senatu: prosimy wyłączyć ograniczenie jawności

10 kwietnia 2020 roku zwróciliśmy się do Marszałka Senatu z wnioskiem o zajęcie się sprawą ograniczenia jawności i zagrożenia brakiem informacji na temat aktualnej sytuacji w Polsce. Między innymi w związku z COVID-19. Proponowaliśmy by w procedowanej przez Senat ustawie dokonać właściwym wyłączeń we wcześniejszych ustawach zawieszających terminy procedowania spraw z zakresu dostępu do informacji…

Dokumentacja

Marsz Tysiąca Tóg – tym razem rzeczywista “sprawa polska” (obywatelska)

Ten tydzień spędziliśmy w Senacie. Alina Czyżewska, nasza rzeczniczka, obserwowała prace nad ustawą kolejny raz reformującą sądownictwo. I – nie waham się tego powiedzieć –  kolejny raz nie w tym miejscu, gdzie trzeba. To, co dziś się proponuje tylko pogarsza sytuację. Choć wiemy, że znajdzie się wiele zmobilizowanych wyborców partii rządzącej, zachęcamy by pokazali co…