na stronie:
Dokumentacja

Dlaczego utajniono loty o statusie HEAD?

Czy można utajnić informacje dotyczące lotów o statusie HEAD z 2021 roku, powołując się na konflikt zbrojny w Ukrainie, który wybuchł w kolejnym roku? Marek Kuchciński tak zrobił, mimo wątpliwości Departamentu Prawnego KPRM. Poniżej przedstawiamy historię naszego wniosku o informację dotyczącego lotów najważniejszych osób w państwie. 30 sierpnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę o lotach…

Dokumentacja

Rosja: Przygotowane paragrafy uruchomione

Zarząd Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Rosji i UE właśnie wydał oświadczenie na temat kolejnej fali represji, która dotyka obrońców i obrończynie praw człowieka. Jako organizacja członkowska Forum, przyłączamy się i solidaryzujemy z prześladowanymi. W ostatnich dniach rosyjskie społeczeństwo obywatelskie dotyka nowa fala represji ze strony władz. Coraz częściej stosuje się je nie tylko wobec niezależnych organizacji…

Dokumentacja

Sprawdzamy specwładzę wojewodów w czasach COVID-19

Wszyscy w napięciu czekają na kolejne decyzje rządu mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Państwowe instytucje otrzymują ogromne uprawienia, które pozwalają ingerować w życie obywateli. By skutecznie walczyć z epidemią, wszyscy musimy podporządkować się pewnym ograniczeniom i nakazom. Ale czy wszystkie decyzje rządzących dotyczące walki z pandemią są słuszne, a obostrzenia konieczne i przemyślane? Przykładem…

Dokumentacja

2020 – rok zwiększania skuteczności

Rok, który nas czeka, jest zawsze trochę inny niż spodziewamy się na początku. Kształtują go wydarzenia i możliwości. Nasze plany często są zbyt wielkie w stosunku do tych 365 dni (choć w nadchodzącym roku 366!). Zawsze jednak ich główne założenia udaje się wykonać. W tym roku zapowiadamy ilość działań nieco ostrożniej, gdyż najbardziej będzie nam…

Dokumentacja

Jak działają sądy?

Ostatnie kilka lat w polityce, to nieustająca dyskusja o sądownictwie. Tak dużo o sądach nie mówiło się nigdy. Z jednych mediów dowiadujemy się, że sędziowie są bohaterami, inne starają się przekonać odbiorców, że jest dokładnie odwrotnie – to podejrzana grupa, która dba jedynie o własne interesy. Z mównicy sejmowej– w zależności od opcji politycznej –…

Dokumentacja

Mało obywatelska ustawa o jawności życia publicznego

23 października 2017 r. ukazał się rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Stowarzyszenie prezentuje swoją opinię do projektu ustawy w zakresie, w jakim dotyczy ona realizacji konstytucyjnego prawa do informacji o działalności władz publicznych. Postulujemy pozostawienie ustawy o dostępie do informacji publicznej (którą przedstawiona propozycja likwiduje) i usunięcie projektowanych rozwiązań, które godzą w prawo…

Dokumentacja

Co udało się zaplanować na spotkaniu o monitoringu sądów

Spotkaliśmy się pod koniec sierpnia (26 i 27 VIII 2017), aby zastanowić się, jak obywatele i obywatelki mogą wesprzeć sądy w sprawowaniu ich funkcji w demokracji. Bezpośrednią przyczyną była, budząca obawy, nowelizacja ustawy o sądach powszechnych, którą przeanalizowaliśmy przed spotkaniem.   Nasze pierwsze wnioski nie były zbyt optymistyczne. Po pierwsze na wiele pytań trudno będzie…