na stronie:
Dokumentacja

Po pierwszym spotkaniu ekspertów u Pełnomocnika rządu

Zostałam zaproszona jako ekspertka przez Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania do prac nad reformą systemu instytucjonalno-prawnego III sektora. Pierwsze spotkanie pokazało, że zanim zaczniemy wspólnie pracować, powinniśmy ustalić, co jest przedmiotem naszych działań. Zadanie postawione przed ekspertkami i ekspertami Osoby zaproszone do współpracy przez Pełnomocnika mają pomóc w przygotowaniu Narodowego Programu Rozwoju…

Dokumentacja

Proponujemy pilotażowy pomysł na wspierania lokalnych watchdogów

Przedstawiamy naszą propozycję projektu systemowego dla lokalnych watchdogów złożoną Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W odróżnieniu od tego, jak działamy zazwyczaj, nie konsultowaliśmy naszego pomysłu z Wami na wstępnym etapie. Za nami dwa lata intensywnej pracy “z” i “na rzecz” lokalnych watchdogów. W propozycji zadbaliśmy o wyważenie różnych racji – tego co słyszymy od ludzi,…

Dokumentacja

Droga do Polski obywatelskiej

Od prawie dwóch lat powstawała koncepcja odnowienia sposobu myślenia i działania organizacji obywatelskich. Chodzi o to, że po 25 latach reform należy zadać sobie pytanie, dokąd doszli samoorganizujący się obywatele i obywatelki. Czy są skuteczni? Czy są etyczni? Czy podnoszą najważniejsze problemy ludzi? Czy są niezależni? Czy są w stanie działać trwale? I wreszcie, co…