Brak działań Parlamentu Europejskiego może podkopać reformę przejrzystości

Parlament Europejski musi robić więcej na rzecz przejrzystości lobbingu. 16 marca 2017 roku, 100 europejskich organizacji opublikowało list otwarty w tej sprawie. Zwróciły uwagę, że Komisja Europejska planuje zmiany dotychczasowych reguł na znacznie mniej przejrzyste. Organizacje proszą Parlament o nacisk na Komisję, ale też o wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad na własnym podwórku.

Za kilka tygodni rozpoczną się negocjacje Komisji, Parlamentu i Rady dotyczące przeglądu zasad związanych z Rejestrem Przejrzystości. Trzy sieci:
Alliance for Lobby Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU), Civil Society Europe i Transparency International EU zbudowały szeroką koalicję organizacji społecznych mającą doprowadzić do zwiększenia przejrzystości. Organizacje zachęcają Parlament, aby to on stał się rzecznikiem przejrzystości. Wśród postulatów mających służyć zwiększeniu przejrzystości znajdują się następujące kwestie:

  • Zobowiązanie się przez sam Parlament, by jego członkowie mogli spotykać się jedynie z zarejestrowanymi lobbystami.
  • Zobowiązanie do przekazywania większych zasobów sekretariatowi rejestru.
  • Utrzymanie obecnej definicji, która obejmuje bezpośredni i pośredni lobbying.
  • Zaangażowanie w utworzenie gwarantowanego obowiązkiem prawnym rejestru lobbystów.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska jest jednym z sygnatariuszy listu.

List otwarty i tłumaczenie listu.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *