Sylwester i jawność – bez fajerwerków

Zbliżający się  Sylwester i Nowy Rok to dobry moment, by podsumować jak do informacji publicznej mają się publiczne sylwestry. Niestety, nie ma tu ani fajerwerków ani jawnościowych przebojów.

Wiadomość dnia – Sylwester

Po pandemicznej przerwie, w 2021 r., Telewizja Polska wróciła do tradycji organizowania Sylwestra Marzeń w Zakopanem. Zapowiedziom wydarzenia poświęcono sporo czasu antenowego w Wiadomościach. Nie wszystkim się to spodobało. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafiły trzy skargi. W jednej z nich, autorstwa byłych członków KRRiT i szefów TVP – Juliusza Brauna, Jana Dworaka, Janusza Daszczyńskiego i Krzysztofa Lufa, czytamy:

Celem tego przekazu było zachęcenie widzów do obejrzenia promowanej audycji. (…) Na koniec „Wiadomości” temu tematowi poświęcono kolejny materiał i rozmowę, co w sumie dało ponad dwie trzecie czasu programu informacyjnego  (…)

– Równie poważny zarzut dotyczy sprzeniewierzenia się zasadom misji publicznej zapisanym w art. 21. Główna audycja informacyjna TVP zamiast informować o najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie, większość czasu poświęciła na promocję własnej audycji rozrywkowej, pomijając naprawdę istotne dla społeczeństwa informacje, na czele z sytuacją pandemiczną. W dniu, w którym odnotowano tragiczny rekord zgonów czwartej fali – zmarło blisko 800 osób, po temacie pandemii w głównym wydaniu „Wiadomości” nie było nawet śladu. Mało tego, w materiałach z Zakopanego zwracał uwagę brak maseczek na twarzach widzów (nagrania pochodziły sprzed pandemii), co promowało zachowania zagrażające zdrowiu publicznemu. Nie było też informacji o konieczności posiadania świadectwa szczepienia na COVID, co wywołało liczne komentarze o „Sylwestrze zakażeń” 

Cytat za Wirtualne Media.

KRRIT 8 września 2022 r. nałożyła na Telewizję Polską 35 tys. zł kary za autopromocję Sylwestra w Wiadomościach. Analogiczną karę otrzymał Polsat, obie stacje złożyły odwołanie

Dobry balans i wspólnota

Ówczesny prezes TVP, Jacek Kurski, odżegnywał się od zarzutów dotyczących zlekceważenia pandemii i jej ofiar. Już po imprezie, w ,,Gościu Wiadomości”, twierdził, że nie było powodu, by Sylwestra nie organizować. Niestety, odcinek, jako jeden z niewielu, nie zachował się na stronie internetowej programu, gdzie w przeciwieństwie do strony ,,Wiadomości” – patrz: Archiwalne wydania ,,Wiadomości” i interes publiczny, archiwum jest pokaźne. Jest jednak jeszcze dostępny na Youtubie:

Musimy bronić i takie jest zadanie mediów publicznych, jakim jest Telewizja Polska – polskiej wspólnoty. Wspólnota musi stawić czoła, zarówno wtedy, kiedy jest ciężko, jest cierpienie, jak i wtedy, kiedy jest radość. Kiedy to się zbiega kalendarzowo, tak że nie da się uniknąć, bo mamy pandemię od dwóch lat, ale jednocześnie jest Sylwester, to przecież nikt nie odwołuje Świąt Bożego Narodzenia, nikt nie odwołuje Świąt Wielkiej Nocy, nikt nie odwołuje ważnych rocznic, które się obchodzi, nikt nie odwołuje Sylwestra. Chodzi o to, by przy zbiegu tych dwóch wrażliwości znaleźć balans. Dobry balans między jednym a drugim. I to na tym Sylwestrze było. (…)

Dodał też, że sama impreza była wyrazem szacunku dla ofiar pandemii: 

Prowadzący wielokrotnie odnosili się do tych, którzy przez te ostatnie dwa lata cierpieli, którzy mogą mieć nawet poczucie utraty, osamotnienia, ale takie jest właśnie zadanie medium publicznego, żeby z tymi ludźmi być. I ten koncert sylwestrowy był również dla nich, a być może, przede wszystkim dla nich. (….) Myślę, że to było zauważone, że telewizja była z tymi ludźmi, którzy przez te lata naprawdę, czy ucierpieli, czy ponieśli jakieś straty. Uważam, że było to dobrze zbalansowane i godne.

Pytamy TVP o Sylwester Marzeń 2021

12 stycznia 2022 wysłaliśmy wniosek o informację publiczną do TVP. Pytaliśmy o:

 1. łączne koszty poniesione przez Telewizję Polską S.A. w związku z organizacją imprezy sylwestrowej – Sylwester Marzeń z Dwójką Zakopane 2021,
 2. spis faktur i rachunków zw. z wydatkami poniesionymi przez TVP na organizację tego wydarzenia, zawierający informacje o wystawcy dokumentu, kwocie i nazwie usługi/towaru,
 3. informację, czy TVP podpisywała umowy zw. z występami poszczególnych artystów,
 4. regulamin imprezy.

Telewizja odpowiedziała tylko na pytanie czwarte. Przesłany regulamin był zaskakująco podobny do zasad innej, komercyjnej imprezy. Pisałam już szerzej tutaj: “Kopiuj – wklej” sposobem na regulamin Sylwestra Marzeń? Odpowiedzi na nasuwające się kolejne pytanie, kto w takim razie był autorem tego dokumentu, TVP odmówiła, powołując się na to, że osoba ta nie wykonuje funkcji publicznych i nie zrezygnowała z ochrony prywatności.

Co do reszty naszych pytań, otrzymaliśmy decyzję administracyjną, w której publiczny nadawca powołał się na doskonale nam znane nam już formułki o tajemnicy przedsiębiorcy, funkcjonowaniu na konkurencyjnym rynku, mimo wypełniania zadań publicznych i dysponowania majątkiem publicznym. Zdaniem TVP, konkurencja mogłaby wykorzystać przeciwko niej nawet informację tylko o tym, czy z artystami podpisano umowy (nie pytaliśmy o ich udostępnienie, ani nawet szczegóły).

Skarga i wyrok sądu

Na decyzję złożyliśmy skargę. Zwracaliśmy w niej uwagę na to, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki do uznania informacji, o które wnioskowaliśmy, za stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Dodatkowo, zważywszy na to, że Telewizja Polska pełni misję mediów publicznych i jest finansowana ze środków publicznych jawność gospodarowania tymi środkami stanowi wartość nadrzędną nad interesami spółki. Trudno też powiedzieć jak archiwalne już informacje i dosyć ogólne, miałyby mieć wartość, która uzasadniałaby ograniczenie dostępu do informacji.

Sąd zgodził się z naszą argumentacją i w wyroku II SA/Wa 628/22 uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził na nasza rzecz 200 zł, tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Zdaniem Sądu zaskarżona decyzja, choć zawiera przedstawienie stanu faktycznego sprawy w sposób niedostateczny spełnia wymogi zawarte w ww. przepisach, a w szczególności w zakresie lakonicznego uzasadnienia, co do poszczególnych punktów wniosku o udzielenie informacji publicznej, złożonego przez Skarżącego. W wydanej decyzji Spółka nie przedstawiła w szczególności wyczerpującego wyjaśnienia konieczności objęcia wszystkich żądanych przez Skarżącego informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Zapewne więc to nie koniec tej sprawy. Powtórzy się znany scenariusz – otrzymamy lepiej uzasadnioną decyzję odmowną, zaskarżymy ją ponownie itd… Warto w tym miejscu wspomnieć, że wciąż czekamy na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie wniosku, w którym pytaliśmy o koszty i umowy związane z organizacją imprezy sylwestrowej przez TVP w latach 2015-2017. Pytania wysłaliśmy 15 stycznia 2018 r.

Piosenkę Pana Koracza „O Zdrowiu” bym chciała najbardziej usłyszeć

O Sylwestra Marzeń pytaliśmy nie tylko telewizję. Nasze pytania trafiły również do Urzędu Miasta Zakopane. Chcieliśmy otrzymać informacje o kosztach, skany dokumentów związane z wydatkami poniesionymi przez miasto w związku z organizacją imprezy sylwestrowej oraz skany umów. Było to interesujące, także dlatego, że jeszcze na początku grudnia, w serwisie TVP Kraków można było przeczytać, że szczegóły są dopiero dogadywane, a koszty po stronie miasta nieznane.

Urząd odpowiedział, że organizatorem wydarzenia była Telewizja Polska i żadne koszty związane z organizacją imprezy nie zostały poniesione przez Miasto Zakopane. Zachwycająca gospodarność, ale też lekko zastanawiająca. Bo dlaczego np. na miejskiej stronie opublikowano informację pt. ,,Wyrazy uznania dla organizatorów Sylwestra Marzeń”:

Do Urzędu Miasta Zakopane wpłynął mail, którego autor chwali organizację Sylwestra Marzeń z Dwójką. W mailu czytamy m.in. ” Szanowny Panie Burmistrzu, po raz kolejny miałem przyjemność oglądać w TVP „Sylwester Marzeń ”. Osobiście jestem pod dużym wrażeniem, po pierwsze bardzo mocnej promocji miasta Zakopane. Również jestem pod wrażeniem nakładu pracy jaka została włożona w to przedsięwzięcie. Scena w telewizji zrobiła na mnie i moich znajomych ogromne wrażenie”. (…)

Przesunięcie tłumów ludzi na otwartą kontrolowaną przez Policję, Straż Miejską czy też ochronę w wydzieloną przestrzeń jest słuszną ideą. (…) To jest zadanie miasta – dbanie o bezpieczeństwo i promocję” kończąc słowami “Składam Panu i pracownikom Urzędu Miasta szczere gratulacje, będąc pełnym uznania podjętego wyzwania organizacji sylwestra na Równi Krupowej, zdając sobie sprawę z trudności podjętego zadania”.

Dziwne więc, że zamiast publikować ten szczery zachwyt, miejscy urzędnicy nie zdementowali informacji o tym, że oni są organizatorami wydarzenia? Dlaczego też burmistrz Zakopanego Leszek Dorula brał udział w ,,Gościu Wiadomości” z Jackiem Kurskim, dziękował za współpracę z telewizją i podkreślał, że ,,koncert sylwestrowy jest wręcz niezbędny” ze względu na promocję miasta?

Nie organizator, ale partner?

Z drugiej strony, w mediach można było też trafić na takie wypowiedzi jak ta – rzeczniczki miasta ,,W tym roku nie jesteśmy organizatorem, jesteśmy partnerem” (cytat za: Business insider). Dopytaliśmy więc:

 1. Na czym polegało bycie partnerem wydarzenia Sylwester Marzeń z Dwójką Zakopane 2021?
 2. Czy spisano umowę partnerstwa z Telewizją Polską S.A. w związku z organizacją imprezy Sylwestrowej ,,Sylwester Marzeń z Dwójką” w 2021 r.?

2a. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie skanu ww umowy. 

 1. Na jakiej zasadzie udostępniono teren Równi Krupowej pod organizację imprezy Sylwestrowej ,,Sylwester Marzeń z Dwójką” w 2021 r.? 

3a. Czy spisano umowę dotyczącą udostępnienia terenu pod organizację ww. imprezy? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie skanu ww. umowy. 

 1. Czy zgodnie z wypowiedzią Burmistrza Miasta Zakopane, dotyczącą zniszczenia terenu Równi Krupowej przy demontażu sceny, dostępną na stronie ,,Nie są to duże prace i nie są bardzo drogie. Jednak kosztami doprowadzenia Równi do normalnego stanu obciążone zostaną firmy, które z tego miejsca korzystały”, firmy te zostały obciążone kosztami? Jakie to koszty i firmy? 

Z odpowiedzi miasta mogliśmy się dowiedzieć m.in., że:

Partnerstwo Miasta Zakopane polegało na przeprowadzeniu wspólnej kampanii edukacyjnoinformacyjnej wraz z TVP S.A. dotyczącej promocji Zakopanego. Umowę w imieniu Miasta Zakopane zawierała podległa instytucja kultury- Zakopiańskie Centrum Kultury.  W dniu 01.12.2021r. pomiędzy Gminą Miasto Zakopane a Telewizją Polską S.A. została zawarta umowa użyczenia (w załączeniu). 

W przesłanej do nas wiadomości, brakowało jednak załączników, otrzymaliśmy je niespełna dwa tygodnie po wezwaniu do uzupełnienia odpowiedzi.

Kampania edukacyjno-informacyjna

Dokumenty zawierały umowę bezpłatnego użyczenia terenu Górnej Równi Krupowej oraz umowę o przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Zakładała ona, że od 27 do 31 stycznia 2021 TVP wyemituje: 

 • 2 wstawki konferansjerskie dotyczące miasta Zakopane wraz z życzeniami w trakcie  koncertu
 • 10 zwiastunów koncertów
 • zapewni jedno wejście oprawowe z reprezentantem miasta

Telewizja miała wystawić miastu fakturę, jednak część umowy, dotycząca wkładu finansowego miasta została zanonimizowana. Zapytaliśmy więc, w kolejnym wniosku, 24 lutego 2022 r., na jaką kwotę została wystawiona ta faktura. Miasto odmówiło udostępnienia informacji publicznej, powołując się na przytoczoną korespondencję z Telewizją Polską: 

Nie wyrażamy zgody na udostępnienie treści przedmiotowej umowy. Kontrahent, zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy (załącznik „Zasady Sprzedaży w Biurze Reklamy TVP S.A.”) zobowiązany jest do zachowania w poufności treści umowy, w szczególności jej warunków handlowych. Nadto wskazujemy, iż treść umowy zawiera informacje posiadające wartość gospodarczą dla TVP S.A. i stanowiące jej tajemnicę przedsiębiorstwa, co zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi ograniczenie w prawie do informacji publicznej.

i na tajemnicę przedsiębiorstwa właśnie.

Złożyliśmy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zwracając m.in. uwagę, że wnioskowaliśmy wyłącznie o informację o kwocie wpisanej na fakturze otrzymanej przez organ od Telewizji Polskiej S.A. Nie wnioskowaliśmy nawet o wskazanie, jakie poszczególne wartości odnoszące się do poszczególnych usług, składały się na kwotę łączną wskazaną w fakturze. Nie można zatem uznać, że tak przedstawiona łączna suma może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, skoro na tej podstawie nie sposób uzyskać dodatkowe informację o charakterze technologicznym, technicznym czy organizacyjnym w odniesieniu do przedsiębiorcy będącego stroną umowy zawartej z organem. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. 

SKO uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Zakopane, podkreślając, że Burmistrz nie dokonał oceny zasadności wyłączenia jawności informacji ani analizy wniosku pod kątem zidentyfikowania informacji mających status tajemnicy przedsiębiorcy, wobec czego decyzję Burmistrza Miasta Zakopane:

jako co najmniej przedwczesną, jak też pozbawioną należytego uzasadnienia faktycznego, odnoszącego się do realiów konkretnego stanu faktycznego i treści konkretnych dokumentów oraz umów, których dotyczył wniosek, należało uchylić

Urząd Miasta, po przedłużeniu terminu odpowiedzi, ze względu na ,,konieczność ponownego zwrócenia się do Telewizji Polskiej S.A. o zajęcia stanowiska”, udostępnił informację w sierpniu 2022 r. Kwota za ,,kampanię edukacyjno-informacyjną” wynosiła 300 tys. złotych. 

Sylwestrowa Moc Przebojów – znów żadnych kosztów?

W 2021 r. odbyła się jeszcze jedna impreza Sylwestrowa transmitowana w telewizji, tym razem komercyjnej, w Polsacie – Sylwestrowa Moc Przebojów na Stadionie Śląskim. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego promował wydarzenie w swoich mediach społecznościowych pisząc, że: ,,będzie to już trzecia edycja sylwestrowej imprezy organizowanej wspólnie z Telewizją POLSAT”.

Prosiliśmy więc urząd o udostępnienie

 1. Informacji o kosztach poniesionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w związku z organizacją/ patronatem imprezy sylwestrowej – Sylwestrowa Moc Przebojów 2021 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, która odbyła się 31.12.2021 r.
 2. Skanów dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi na organizację/patronat ww. wydarzenia. 
 3. Skanów umów związanych z organizacją/patronatem dla ww. wydarzenia zawartych z podmiotami zewnętrznymi.
 4. Regulaminu imprezy.  

Okazało się, że: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie ponosił kosztów w związku z organizacją/patronatem imprezy sylwestrowej – Sylwestrowa Moc Przebojów 2021 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, która odbyła się 31 grudnia 2021 roku. (…) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie jest w posiadaniu dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi na organizację/patronat ww. wydarzenia, jak również umów dotyczących przedmiotowej imprezy oraz jej regulaminu

Czy to znaczy, że Urząd w żaden sposób nie przekazał ani złotówki do organizacji wydarzenia? A może po prostu nie dorzucił żadnej DODATKOWEJ złotówki? Być może, wszak przekazuje spółce Stadion rekompensatę wykonawczą z tytułu umowy 2243/GP/2015 z dnia 28 września 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 

Mniej lakonicznie urząd wyjaśniał to np. w odpowiedzi na interpelację dot. Sylwestra 2019 r.:

Stadion Śląski Sp. z o.o. był jedynie współorganizatorem imprezy pn. „Sylwestrowa moc przebojów na Stadionie Śląskim”. Tym samym zarówno Województwo Śląskie jak i Spółka ta nie posiada informacji dotyczących całkowitych kosztów organizacji tego wydarzenia. 

Jednocześnie trudno jest ustalić w jakiej części w odniesieniu do całości kosztów organizacji przedmiotowej imprezy partycypowała Spółka Stadion Śląski Sp. z o.o. Województwo Śląskie nie przekazywało żadnych dodatkowych środków spółce Stadion Śląski Sp. z o.o. na organizację tego wydarzenia. Impreza Sylwestrowa moc przebojów na Stadionie Śląskim” została bowiem sfinansowana ze środków, jakie mieściły się w przekazanej wcześniej Spółce kwocie rekompensaty na podstawie umowy wykonawczej nr 2243/GP/2015 z dnia 25 września 2015 r. 

Koszty Sylwestrowej Mocy Przebojów

Nasze pytania o imprezę sylwestrową trafiły również do Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o:

Pytaliśmy o:

 1. o sumę wydatków poniesionych przez Stadion Śląski w związku z organizacją/patronatem imprezy sylwestrowej – Sylwestrowa Moc Przebojów 2021 – na Stadionie Śląskim w Chorzowie,
 2. z jakich źródeł pochodziły środki finansowe na pokrycie wskazanych powyżej kosztów, 
 3. skany umów związanych z patronatem nad ww. wydarzeniem zawartych przez Stadion Śląski z podmiotami zewnętrznymi, 
 4. regulamin imprezy, 
 5. czy Stadion Śląski otrzymał w 2021 r. dofinansowanie/dotację od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego? Jeśli tak, prosimy o wskazanie przekazanych kwot oraz celu, na który została przekazana dotacja/dofinansowanie. 

Termin odpowiedzi został przedłużony (ze względu na ,,konieczność dokonania drobiazgowej analizy prawnej” oraz ,,dodatkowe utrudnienia w postaci absencji”).

14 kwietnia 2022 otrzymaliśmy częściową odpowiedź.  Dowiedzieliśmy się z niej, że: ,,Suma wydatków poniesiona przez Spółkę w związku z organizacją/patronatem imprezy sylwestrowej Sylwestrowa Moc Przebojów 2021 na Stadionie Śląskim w Chorzowie wyniosła 4 108 476,62 zł.”, otrzymaliśmy też regulamin imprezy. 

Skąd pieniądze na na pokrycie tych kosztów? Spółka napisała, że nie otrzymała w 2021 „dofinansowania/dotacji” od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a środki finansowe na pokrycie kosztów zostały otrzymane na podstawie: Umowy wykonawczej z dnia 28 września 2015 r. nr St.Śl.UM.57/2015 (2243/GP/2015),Umowy wykonawczej z dnia 18 lutego 2015 r. nr St.ŚI.UM.10/2015 (215/IR/2015).

Jak można sprawdzić, pochodziły zatem z rekompensat wykonawczej i eksploatacyjnej przekazywanych przez Województwo Śląskie spółce Stadion Śląski z tytułu wykonania zadań własnych z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu.

Pełna jawność, prawie… 

Nie dostaliśmy jednak umowy ze Spółkę z Music Company Sp. z o.o., której przedmiotem była organizacja imprezy sylwestrowej. Spółka Stadion Śląski w decyzji odmownej , argumentowała, że umowa została zabezpieczona klauzulą poufności, za informacje poufne uznano wszelkie informacje, a także dokumenty związane z rozpoczęciem współpracy oraz z jej wykonywaniem, w tym treść przedmiotowej umowy, ,,a nadto Music Company Sp. z o.o. nie zrezygnowała z prawa z prawa do zachowania tajemnicy przedsiębiorcy. Nie ulega również wątpliwości wartość ekonomiczno – negocjacyjna co do danych ujętych w przedmiotowej umowie.”

Zaskarżyliśmy decyzję, podnosząc m.in., iż nie zostały spełnione przesłanki do uznania, że wnioskowane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie wystarczy do tego sam zapisu o zachowaniu treści umowy w poufności. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione zostały łącznie trzy przesłanki: po pierwsze, są to informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą; po drugie, są to informacje poufne, tzn. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; po trzecie, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności takich informacji. Brak spełnienia choćby jednej ze wskazanych przesłanek dyskwalifikuje daną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przyjmując nawet, że  w umowa zawiera pojedyncze zapisy objęte tajemnicą przedsiębiorcy, można było zapobiec ich ujawnieniu, ukrywając wrażliwe informacje, bez uszczerbku dla pozostałej treści umowy. Uzasadnienie decyzji nie wskazuje jednak w żadnym aspekcie, aby organ przeprowadził w tym zakresie analizę, która prowadziłaby do uznania, iż zanonimizowanie dokumentu byłoby na tyle obszerne, że pozbawiłoby go merytorycznej kwestii. 

Co ciekawe, Music Company produkowało sylwestra dla telewizji Polsat już po raz piąty. Trudno zatem uznać, że ujawnienie umowy prowadziłby do negatywnych konsekwencji dla spółki i przyjąć argument o  „wartości ekonomiczno-negocjacyjnej” zawartych danych. Współpraca z pewnością trwa znaczny okres, ku czemu istnieją na pewno przesłanki finansowe i merytoryczne. Spółka ma już ugruntowaną pozycję, organizując tak dużą imprezę rok w rok dla tego samego podmiotu. Tym bardziej społeczeństwo winno znać i móc ocenić podstawy tak udanej i trwałej współpracy. 

Wyrok sądu

Niestety, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach był innego zdania. Wyrokiem z 27 października 2022 r., lll SA/GI 459122 oddalił naszą skargę. Na bok odsunął nawet argumenty o poufności i tajemnicy przedsiębiorcy. Skupił się na tym, że jego zdaniem umowa, o którą wnioskowaliśmy… nie jest dokumentem urzędowym:

ponieważ złożone pod nim oświadczenie woli nie pochodzi od funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. Definicję funkcjonariusza publicznego zawiera art. 115 § 13 Kodeksu karnego i prezes zarządu Spółki ,,Stadion Śląski” nie jest tego rodzaju funkcjonariuszem. (…) Jest to umowa handlowa, cywilnoprawna pomiędzy uczestnikami obrotu. Żaden dokument urzędowy. Odmowa udzielenia tego dokumentu, bez względu na to, czy zawiera tajemnicę przedsiębiorcy, czy nie, była uzasadniona.

To dosyć zaskakujący tok rozumowania, szkodliwy dla  prawa do informacji. Trudno się z nim zgodzić. 

Więcej światła na sylwestry?

Przykre jest to, że imprezy sylwestrowe, które z jednej strony stawiane są w świetle reflektorów, telewizyjnych transmisji i przedstawiane jako bardzo ważne dla mieszkańców, widzów i samorządów, są tak łatwo chowane w cień, gdy pyta się o szczegóły ich organizacji. Czy kiedyś doczekamy fajerwerków i przebojów również w zakresie jawności tych wydarzeń? Byłoby pięknie, gdyby było to w zakresie sylwestrowych mocy, nie marzeń. 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Czytelnik

  WSA w Gliwicach wyróżnia się jeżeli chodzi o antyjawnościowe załatwianie spraw z tego zakresu

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *