Apel organizacji społecznych o udział w wyborach parlamentarnych

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. O ich wyniku zdecydujemy my, obywatelki i obywatele, którzy skorzystają z prawa do głosu.

Jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego wskazywaliśmy wielokrotnie, że poprzedzające wybory działania rządu nie były prowadzone w duchu fair-play. Koalicja rządząca wykorzystywała wpływy w instytucjach administracji centralnej, mediach publicznych i spółkach Skarbu Państwa do wzmocnienia swojej pozycji w walce  o reelekcję. Wyrażaliśmy również istotne wątpliwości co do wprowadzonych w tym roku zmian przepisów Kodeksu Wyborczego, które w naszej ocenie, mogą zakłócić proces wyłaniania posłów i senatorów. Wskazywaliśmy na negatywne konsekwencje decyzji rządu o połączeniu wyborów i referendum dla równości procesu wyborczego.

Uważamy jednak, że okoliczności te nie powinny powstrzymać nas od udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. Oddanie głosu w wyborach powszechnych to jedno z najważniejszych praw obywatelskich. To również przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. W ten właśnie sposób możemy wpływać na politykę i na to, kto i jakie decyzje dotyczące naszego życia i losów Polski będzie podejmował w kolejnych latach.

Dlatego wzywamy wszystkich do licznego udziału w głosowaniu do parlamentu. Nasz głos się liczy. To my – obywatelki i obywatele – zdecydujemy o naszej przyszłości i dobru naszego kraju.

 • Akcja Demokracja
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
 • Fundacja Kultura Liberalna
 • Fundacja Lasy i Obywatele
 • Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA
 • Fundacja OFF school
 • Fundacja Ośrodka KARTA
 • Fundacja Panoptykon
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Fundacja Stocznia
 • Fundacja  Szkoła z Klasą
 • Fundacja Wolne Sądy
 • Fundacja Wolności
 • Fundacja Wolności Gospodarczej
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Fundacja WWW Polska
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Inicjatywa „Nasz Rzecznik”
 • Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
 • Komitet Obrony Demokracji
 • Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 • Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Protest z Wykrzyknikiem
 • Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Stowarzyszenie BoMiasto
 • Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Krysia

  można prosić o listę organizacji wzywających do bojkotu referendum z niewiadomego powodu ?

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *