O projekcie

Celem projektu jest przeszkolenie 20 prawniczek i prawników oraz 20 aktywistek i aktywistów w temacie ochrony wolności słowa i informacji, ze szczególnym uwzględnieniem SLAPP (strategicznych działań prawnych przeciwko partycypacji publicznej).

Dzięki otrzymanej wiedzy powstanie grupa prawniczek i prawników, którzy będą mogli wspierać osoby pokrzywdzone, które lokalnie podejmują działania na rzecz jawności, rozliczalności i rządów prawa. Podczas warsztatów będą mogli wypracować najlepsze strategie przeciwdziałania temu systemowemu zjawisku i zrozumieć jak szerokie wsparcie jest potrzebne dla ofiar SLAPP. Z kolei aktywiści będą mogli zapoznać się z mechanizmami, które mogą być wykorzystane przeciwko prowadzonym przez nich działaniom. Dzięki temu będą mogli w swoich strategiach próbować przygotować się do mierzenia z tym zjawiskiem. Oczekiwane rezultaty to: zwiększenie wiedzy o SLAPP wśród prawniczek i prawników świadczących pomoc prawną, budowa odporności społecznej na tego typu działania, networking prawników i osób aktywistycznych, wsparcie osób aktywistycznych (osoby działające lokalnie pozostają obecnie bez takiego wsparcia). Rezultatem będzie także zwiększenie świadomości społecznej o samym zjawisku.

Strategiczne działania przeciwko partycypacji publicznej (SLAPP) to jedno z bardziej skutecznych narzędzi tłumienia debaty publicznej. Rządy i korporacje korzystając z najlepszych firm prawniczych, wytaczają procesy dziennikarzom i aktywistom, rzekomo w obronie swojego dobrego imienia. W rzeczywistości chodzi o to, by opinia publiczna nie dowiedziała się o korupcji lub innych nieprawidłowościach sygnalizowanych przez osoby, którym wytacza się takie procesy. Wymierzone w nich akty oskarżenia mają na celu nie tylko uciszenie niewygodnych świadków lub dziennikarzy, ale także wywołanie tzw. efektu mrożącego, by inni bali się podejmowania podobnych tematów. Pozwy te stanowią zagrożenie dla demokracji, rządów prawa i wolności słowa. M.in. z tych względów Komisja Europejska w kwietniu 2022 r. przedstawiła projekt dyrektywy anty-slapp. Nim jednak prawo zostanie uchwalone przez Unię Europejską, a dyrektywa transponowana do polskiego porządku prawnego minie jeszcze minimum od 2 do 3 lat.

Wyślij wiadomość