5-letnia bariera w dostępie do egzaminów medycznych w Senacie

Ostatnio w tekście: Ważna wygrana. NSA pominął niekonstytucyjne przepisy w sprawie jawności egzaminów medycznych opisaliśmy szeroko zainicjowaną przez Sieć Watchdog sprawę, dotyczącą ujawnienia pytań z egzaminów medycznych (Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z Onkologii klinicznej, które odbyły się w 2018 r.).

Przekonaliśmy Naczelny Sąd Administracyjny do tego, że przepisy wprowadzające 5-letnie ograniczenie w dostępie do egzaminów medycznych są niekonstytucyjne. W sprawie miało to wymierny efekt – NSA zobowiązał Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych do rozpatrzenia wniosku Sieci Watchdog. 5-letnia bariera w dostępie do egzaminów powstała po tym, jak w czerwcu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny jasno orzekł, że nie ma podstaw do ograniczania jawności tych pytań egzaminacyjnych, które już się odbyły. Parlamentarzyści jednak nie przejęli się tym wyrokiem.

Okazuje się, że problem pozostaje bardziej aktualny niż mogłoby się wydawać. W parlamencie trwają właśnie prace nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają m.in. wprowadzić nowy egzamin medyczny – Lekarski Egzamin Weryfikacyjny i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny, skierowany do osób, które uprawnienia do wykonywania zawodu zdobyły poza państwami Unii Europejskiej.

Przy regulowaniu nowego egzaminu projektodawcy skorzystali z przepisów, dotyczących innych egzaminów medycznych. Takim sposobem znajdujemy w przyjętej przez Sejm RP ustawie kolejną 5-letnią barierę w dostępie do pytań – tym razem z Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, które mają być wprowadzone.

W ocenie Sieci Watchdog nowe regulacje powielają niekonstytucyjne, 5-letnie ograniczenie w dostępie do egzaminów medycznych. Dlatego zarekomendowaliśmy senatorkom i senatorom wykreślenie stosownego przepisu nowej ustawy.

Przedstawiliśmy senackiej Komisji Zdrowia opinię Sieci Watchdog do ustawy. Prace nad nowelizacją Komisja rozpocznie na posiedzeniu 16 czerwca 2020 r. (pkt 3 porządku obrad).

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. Margotta

    Witam, czy prof Klencki z Cem ma obowiązek ujawnić pytania z ostatnich 5 lat z PES? Pytam, bo Ptofesor twierdzi, że nie

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *