Zamach na niezawisłe sądownictwo to droga do końca demokratycznego państwa prawa.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska niejednokrotnie krytykowała sądy, czy też poszczególnych sędziów. Od lat postulujemy wprowadzenie zmian, które zwiększyłyby transparentność działania władzy sądowniczej. Wciąż czekamy na jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz swobodny dostęp do ich orzeczeń dyscyplinarnych.

Jednakże zawsze uważaliśmy i uważamy, że niezawisły oraz niezależny wymiar sprawiedliwości jest fundamentem ochrony naszych wolności i praw. Trudno nam sobie wyobrazić, że władza wykonawcza może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sądownictwa, prokuratury, policji, który sprowadza się do uzależnienia tych instytucji od woli politycznej.

Niezależnie od poglądów i postrzegania działania wymiaru sprawiedliwości każdy/każda z nas powinien/powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, co nas czeka w przypadku ostatecznego uzależnienia wymiaru sprawiedliwości od polityków i jakie kraje mają tak zbudowany system polityczny.

Należy także pamiętać o zmianach ustawy o zgromadzeniach, dawaniu coraz większych i niekontrolowanych kompetencji służbom i propozycjach legislacji dotyczącej organizacji społecznych.

Jesteśmy przekonani, że zamiarem większości parlamentarnej jest wyłączenie gwarancji dla ochrony wolności i praw oraz ograniczenie działania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. ciekawy

  „jakie kraje mają tak zbudowany system polityczny.”
  „jakie kraje mają tak zbudowany system polityczny.” Właśnie. Jakie mają?

 2. ciekawy

  Czy „prokuratury, policji” to nie jest władza wykonawcza?

 3. czytelnik

  Wychodzi że w systemie, walczą o zakresy swoich wpływów POŚREDNICY z rodzajów

  władz. Pośrednicy z wykonywania prawa wraz pośrednikami stanowienia prawa walczą z
  pośrednikami wymierzania sprawiedliwości.

  I co ma w tej sytuacji zrobić ten z którego żyją, wszyscy ci pośrednicy?

 4. czytelnik tresći prawie archiwalnych

  Warto również przy ocenie sytuacji posłużyć się tym:
  „Jeśli algorytmy są (i były) narzędziem władzy, to – w kontekście niewypowiedzianych przez Katarzynę tez – warto zadać sobie pytanie o to, kto rządzi kim w społeczeństwie i – w sferze postulatów tego czy innego czytelnika – kto „powinien” rządzić kim. Ja na przykład dość lubię republikański postulat rzeczy pospolitej (res publica, dobro wspólne), który w Konstytucji RP skodyfikowany jest w art. 4 (w uproszczeniu: władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, czyli do wszystkich obywateli).

  Jeśli obywatel ma mieć podmiotowość, to – i tego mi u Katarzyny zabrakło – powinien mieć dostęp do danych i do algorytmów pozwalających mu sprawować ową władzę zwierzchnią w rzeczypospolitej. Dlatego w dyskusjach o „lepszych regulacjach” eksponuję zwykle postulaty dostępu do danych na podstawie których dokonywane są analizy, konieczności podawania źródeł danych, dostępności danych (danych publicznych), jawności wykorzystywanych algorytmów i narzędzi służących obywatelom do „zreplikowania” wyników analiz (tworzonych w kontekście prawodawstwa i tworzenia polityk ” http://prawo.vagla.pl/node/10212

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *