W Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji ogłaszamy konkurs dla dziennikarzy „Pozytywnie dociekliwi”!

Konkurs jest elementem naszej szeroko zakrojonej kampanii promującej działania strażnicze. Kierujemy go do dziennikarzy prasy lokalnej, mediów obywatelskich o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym, portali i blogów internetowych skierowanych do społeczności lokalnych.

https://www.flickr.com/photos/leafmaker/1800888713/
J.P.Morse at flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0

Prace konkursowe mają opisywać osoby lub organizacje, które obserwując i sprawdzając decyzje władz, wychwytują i sygnalizują różne nieprawidłowości. Czasem chodzi o decyzje, które nie zostały przedyskutowane z mieszkańcami albo nie uwzględniono przy ich podejmowaniu głosu lokalnej społeczności. A czasem po prostu władza nie przestrzega prawa, a lokalne instytucje nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Osoby podejmujące interwencje w takich sprawach wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców swojej miejscowości. Mamy nadzieję, ze dzięki naszemu konkursowi więcej osób dowie się, jak można skutecznie działać lokalnie, a ci, którzy czują się osamotnieni w swoich działaniach na rzecz lokalnej społeczności zobaczą, że w całej Polsce są ludzie zaangażowani i chcący zmienić na lepsze swoje otoczenie.

Patronat nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza, która opublikuje na swoich łamach zwycięski artykuł. Teksty nagrodzone drugim i trzecim miejscem będzie można przeczytać w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej. Przewidzieliśmy również nagrody finansowe:

I miejsce – 1500 zł

II miejsce – 1300 zł

III miejsce – 1000 zł

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wypełnienia formularza. Macie czas do 30 listopada!

Konkurs odbywa się dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz CEE Trust For Civil Society in Central and Eastern Europe

Loga Fundacji Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz funduszy EOG oraz CEE Trust

Patronem konkursu jest Gazeta Wyborcza

Logo Gazety Wyborczej

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *